Avtorica Apolonija Rajh, dipl. soc. geront. (VS) posebno pozornost namenja osebam z demenco. Da bi se jim lahko približala in raziskovala njihovo življenje, je opravila kvalifikacijo za socialno oskrbovalko in v praksi izkusila delo v domu upokojencev, na centru za socialno delo in pri uporabnikih na domu.

Zbirka vaj je nastala po avtoričinih dolgoletnih izkušnjah pri individualnem in skupinskem delu s starostniki in osebami s kognitivnimi motnjami.

 

Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1 so prava zakladnica miselnih iger, ugank, križank, likov, vzorcev, risb in zvočnih posnetkov, ki so posebej zasnovani za krepitev spomina, fino motorike, ter vidno-prostorskih funkcij.

Kognitivna stimulacija preko skrbno izbranega nabora raznolikih miselnih vaj pomaga upočasniti kognitivni upad in ohraniti mentalno ostrino osebe. Hkrati pa zagotavlja starejšim ure prijetne zabave ne glede na raven njihovih kognitivnih zmožnosti.

Vključene miselne igre izzivajo tudi spomin in priklic besed, kar je še posebej koristno za posameznike z blagim kognitivnim upadom ali začetno fazo demence. Ponujene vaje lahko namreč pomagajo izboljšati kratkoročni in dolgoročni spomin.

Pomembno je poudariti, da lahko zbirko vaj uporabljate glede na stopnjo težavnosti in vrsto miselnih iger prilagodite posameznikovim sposobnostim in željam. Starejši osebi lahko namreč ponudite le tiste vaje, ki se ujemajo z osebi lastno kognitivno sposobnostjo. Med vajami so zastavljena tudi osebna vprašanja, ki jih lahko razvijete v prijeten pogovor o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti starejše osebe.

Seveda vaj ni potrebno reševati po vrstnem redu, posameznik se lahko tudi sam, dnevno odloča, ali bo reševal “nežne” miselne vaje ali pa si bo tisti dan postavil “zahtevne” miselne izzive.

Tipi vaj glede na razdeljene sklope:

  1. Miselne vaje z asociacijami, ugankami in matematičnimi nalogami.
  2. Krepitev spomina, pozornosti orientacije, z vajami za pisanje ter prepoznavanje likov in iskanje napak na slikah.
  3. Vaje za vidno-prostorske funkcije s prerisovanjem likov in prepoznavanjem ure.
  4. Vaje za fino motoriko in grafomotoriko z risanjem vzorcev, prerisovanjem in barvanjem.

 

Knjiga Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1 je več kot le zbirka miselnih iger, je načrt za izboljšanje kognitivnega zdravja, čustvenega počutja (veselje ob zmagi in ponos ob rešenih izzivih vplivata tudi na samozavest starejše osebe) in strukture dneva posameznika. Knjiga na nek način predstavlja opomin, da oseba ne pozabi na pomemben možganski fitnes z vzpostavitvijo vsakodnevne rutine reševanja vaj.

Vsak sklop vaj vsebuje predstavitev avtorice Apolonije Rajh (Kaj vadim v tem sklopu?) ter praktične vaje s slikovnimi navodili za razgibavanje oči, prstov in zapestja. Skozi sklope vaj se oseba nauči praktičnih vaj, ki jih lahko uporabi vsakodnevno za utrujene in boleče oči ali manj gibljive roke.

Knjiga Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1 pa ni namenjena samo starejšim, ki imajo težave s spominom ali drugimi kognitivnimi funkcijami. Možganska telovadba, ki jo posameznik izvaja skozi vse življenje, prispeva k izgradnji kognitivne rezerve – sposobnosti možganov, da se prilagodijo in nadomestijo škodo ali upad, kar lahko pomaga osebi kasneje v življenju pri odložitvi napredovanja demence.

Stari starši lahko vaje rešujejo tudi v družbi najmlajših družinskih članov. Kajti vaje z veseljem rešujejo tudi otroci.

Knjiga Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1 je na voljo v naši spletni trgovinici.

Poleg predstavljene knjige pa vam toplo priporočamo tudi Spominobarvanko, terapevtsko pobarvanko za starejše ter osebe v začetni ali vmesni fazi demence.

Avtor : eDemenca