Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, določata pravico do medicinskih pripomočkov potrebnih za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo osebe. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zagotavlja zavarovanim osebam pravico do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri uveljavljanju pravice do medicinskega pripomočka mora biti zavarovana oseba predhodno 6 mesecev prijavljena v obvezno zdravstveno zavarovanje, če uveljavlja pravico do medicinskega pripomočka za izboljšanje vida in slušnega pripomočka, za ostale medicinske pripomočke pa 3 mesece.

Medicinske pripomočke potrošnega značaja in materiale za zdravljenje in nego na domu predpiše zavarovani osebi njen izbrani osebni zdravnik. Napotni zdravnik specialist predpisuje medicinske pripomočke s svojega delovnega področja. Nekatere medicinske pripomočke, kot so dihalni aparati, inzulinske črpalke ter sistemi za kontinuirano merjenje glukoze, pa lahko predpisujejo posebej pooblaščeni zdravniki specialisti. Medicinske pripomočke, pri katerih je potrebna timska obravnava zavarovane osebe in individualna prilagoditev medicinskega pripomočka, predpisujejo posebej določeni zdravniki specialisti Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča. Pooblaščeni zdravnik mora ob predpisu novega medicinskega pripomočka upoštevati trajnostno dobo predhodno prejetega istovrstnega medicinskega pripomočka.

Medicinski pripomočki iz obveznega zdravstvenga zavarovanja:

-proteze udov, estetske proteze, ortoze za stabilizacijo udov in hrbtenice, ortopedska obutev,

-vozički in ostali pripomočki za gibanje, stojo in sedenje,

-električni stimulatorji in ostali aparati,

-pripomočki za nego na bolnikovem domu (postelja z dodatki, sanitarni pripomočki, blazine proti preležaninam),

-pripomočki pri težavah z odvajanjem seča in blata,

-pripomočki pri zdravljenju sladkornih bolezni,

-pripomočki za slepe in slabovidne,

-pripomočki za izboljšanje vida,

-pripomočki za sluh in govor,

-pes vodič slepih,

-obvezni material in ostali medicinski pripomočki.

Pogodbeni dobavitelj (lekarna, optik, druga specializirana prodajalna) je dolžan osebam, ki so obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovane, zagotavljati medicinske pripomočke, ki so navedeni v pogodbi, brez doplačil. Če zavarovana oseba pri pogodbenemu dobavitelju zahteva ali predhodno soglaša, da se ji izda drug istovrstni medicinski pripomoček, katerega cena je višja (nadstandardni medicinski pripomoček) kot to določa cenovni standard oziroma druga cena, ki se prizna v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, mora razliko v ceni plačati sama. Če zavarovana oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje posebno izvedbo medicinskega pripomočka, velja, da je upravičena do medicinskega pripomočka, ki je funkcionalno ustrezen in najcenejši. Potrebo po takšnem medicinskem pripomočku ugotovi pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloča ZZZS.

Stroške nabave medicinskih pripomočkov v celoti krije ZZZS :

-duševno in telesno prizadetim odraslim osebam,
-zavarovanim osebam – invalidom s priznano najmanj 70% telesno okvaro po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
-zavarovanim osebam starejšim od 75 let,
-osebam, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu in zavarovanim osebam, katerih izdatki za doplačilo k storitvam iz obveznega zavarovanja v posameznem koledarskem letu presežejo znesek, ki ga določi ZZZS,
-osebam, ki so v primerih nujnega zdravljenja upravičene do določenih pripomočkov za gibanje in sedenje, inkontinenco in nekaterih drugih pripomočkov v celoti v breme ZZZS,
-v primeru malignih bolezni, mišično in živčno mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze,
-poškodb pri delu,
-poklicnih bolezni in pri nekaterih drugih stanjih.

Zavarovana oseba medicinski pripomoček dobi ali si ga izposodi v specializirani prodajalni, pri optiku ali v lekarni, ki ima sklenjeno ustrezno pogodbo z ZZZS.

Vse o pravicah za medicinske pripomočke, ki jih potrebujete, dobite na povezavah ZZZS:

Pravica do medicinskih pripomočkov.

Seznam dobaviteljev medicinskih pripomočkov.