STALNO SKRBNIŠTVO  (ODVZEM POSLOVNE SPOSOBNOSTI)

 

Družinski zakonik je stopil v veljavo in zaživel v praksi 15.4.2019.

Skladno z določbami zakonika instituta odvzema poslovne sposobnosti ni več.

Prenos pristojnosti odločanja o vseh skrbniških zadevah, vključno z imenovanjem in razrešitvijo skrbnika, se iz CSD prenaša na sodišče. Izjema bo glede skrbništva za posebni primer, kjer bosta pristojna CSD in sodišče ter organ pred katerim teče postopek.

Skladno z določbami zakonika instituta odvzema poslovne sposobnosti ni več. Te osebe bo sodišče lahko postavilo pod skrbništvo.