SOCIALNA VARNOST

Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je del socialnega zavarovanja, pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti, zagotovljene v 50. členu Ustave Republike Slovenije. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.

Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti ter druge pravice.

Za svojega varovanca lahko koristite pravico:

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

To je mesečni denarni prejemek, s katerim upravičenec poravnava stroške, nastale zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju. Če oseba ne more več zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb in zato nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč, je upravičena do uveljavljanja dodatka za pomoč in postrežbo.

Nezmožnost za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb je podana:

– če se uživalec pokojnine ne more samostojno gibati v stanovanju in zunaj njega, se samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati. Prav tako ni zmožen skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujnih za ohranjanje življenja ali kadar kot težji psihiatrični bolnik v domači negi potrebuje stalno nadzorstvo.

OBRAZEC

Zahtevo za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo lahko poda osebni zdravnik zavarovanca (obrazec IZ1), upokojenec sam ali njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, skrbnik (obrazec ZPIZ 10340-1 Zahteva za priznanje pravice do invalidnine, dodatka za pomoč postrežbo, prištete dobe – obrazec najdete pod Invalidsko zavarovanje).

Kadar je vaš varovanec dementna oseba, ki vas ne more sama pooblastiti za oddajo obrazca na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), to uredite na centru za socialno delo.  Zaprosite za status skrbnika za posebni primer, z namenom opravila te naloge (vložitev obrazca : dodatek za pomoč in postrežbo na ZPIZ-u). Na takšen način boste lahko v imenu svojega varovanca obrazec podpisali in vložili.

DENARNI DODATEK

Po Sklepu o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (Uradni list RS, št. 9/13) od 1. 1. 2013 dalje ti znašajo:

-za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb ter za slepo osebo in nepokretno osebo 292,11 eur,
-za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb ter za slabovidno osebo 146,06 eur,
-za uživalca pokojnine, ki potrebuje 24-urni nadzor svojcev in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege 418,88 eur.

KONTAKT

ZPIZ preko telefona ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur na naslovu:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

Telefon:  +386 1 474 51 00               E-naslov: informacije@zpiz.si

Uradne ure:
Ponedeljek in torek    8-12 in 13-15
Sreda                             8-12 in 13-17
Petek                             8-13

Povezava na spletno stran.