PRISTOJNOSTI

-položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine,
-družinska in demografska politika,
-socialno varstvo in socialno skrbstvo,
-družbena pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva.

Za več informacij si poglejte delovno področje: Sociala, na spletni strani MDDSZ-ja.

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

telefon: (01) 369 77 00
e-pošta: gp.mddsz@gov.si

Povezava na spletno stran ministrstva.