Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) opravljajo naloge iz pristojnosti, ki se nanašajo na starejše:

-sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

-položaj in celovito družbeno varstvo invalidov,

-socialno varstvo in socialno skrbstvo,

-družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva,

-varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase,

-varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn.

Različne koristne vloge, ki jih lahko uveljavljate:

-Vloga za pogrebnino in posmrtnino (info)

-Družinski pomočnik (info)

-Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev (info)

KONTAKT

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44,
1000 Ljubljana

telefon: (01) 369 77 00
e-pošta: gp.mddsz@gov.si