Na varuhinjo se lahko obrnete, če menite, da vam je bila z aktom državnega organa, organa lokalne samouprave (občine) ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic.

Preden se pritožite na institucijo Varuha človekovih pravic RS (Varuh), skušajte sami rešiti svoje težave.

To lahko storite tako, da:

1. se pritožite na organ, ki vam je kršil pravico,
2. se pritožite na organ, ki nadzoruje delo organa, ki vam je kršil pravico,
3. uporabite vse druga možna pravna sredstva.

Če ste izčrpali vse možnosti za rešitev vaših težav ali pa preprosto ne veste več, kaj storiti, pokličite na:

BREZPLAČNI TELEFON VARUHA 080 15 30

Informator vam bo podal navodila, kako vložite pisno pobudo Varuhu (pobuda je vaš opis vaše težave) in osnovne informacije. Za vlogo pisne pobude ne potrebujete odvetnikove pomoči.

PRISTOJNOSTI VARUHA

Varuh ne more opraviti dela ali odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti namesto določenega državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil. O napakah kršitelja (institucijo) opozori, lahko zahteva, da napako institucija odpravi ali pa na sodišču vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti.

Varuh tudi vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka, ki je v teku pred temi organi.

Dolžnost tistega, ki je storil kršitev oziroma nepravilnost, je, da kršitev ali nepravilnost tudi sam odpravi. Varuh prav tako ne more obravnavati zadev, ki so v postopku pred sodiščem, razen v izjemnih primerih.

POSTOPEK POBUDE

Postopek pisne pobude je neformalen in brezplačen. V slovenskem jeziku izpolnite obrazec, na katerem ne smejo manjkati vaši podatki in podpis, saj varuh anonimnih pobud ne obravnava. Pobudo lahko vložite tudi namesto koga drugega (vašega varovanca, starša …), vendar morate imeti njegovo soglasje, ki ga priložite pobudi (v primeru osebe z demenco pa odločbo s strani centra za socialno delo, da ste postavljeni za skrbnika za posebni primer oz. sveže zdravniško mnenje).