Srečujemo jih vsak dan, na vsakem koraku, uporabljamo jih za različne namene, oznake … Pravzaprav se nam zdijo povsem običajen del življenja, pa vendar o njih večina ve malo. Barva je pravzaprav svetloba – naše oči ločijo različne “vrste” svetlobe, ki jih zaznamo kot različne barve. Vplivajo tako na fizikalni, biološki kot psihološki vidik človeka.

Pokaži mi svoje barve in povem ti, kdo si. (Slovenski pregovor)

O tem, kaj je barvna terapija in kako vplivajo barve na starejše ter osebe z demenco, smo se pogovarjali z Mileno Plut Podvršič, dr. med., ki se poleg medicinske prakse splošne medicine že leta ukvarja z različnimi tehnikami komplementarne medicine: reiki, refleksna masaža stopal, meditacija, barvna terapija, s čimer je usmerjena v odkrivanje globljih vzrokov težav in obolenj. Od leta 1993 je ena izmed pionirk komplementarne medicine v Sloveniji, izdala pa je tudi knjigo Pot do srca. Odprto srce namreč spreminja ves svet na bolje.

 

Kaj je barva?

Barve in svetloba so neločljivi in življenjsko pomembni elementi našega bivanja. Okrog nas je morje svetlobe, svetlobno energijsko polje, kjer usklajeno nihata električno in magnetno polje, mešanica valovanj različnih valovnih dolžin in jakosti, ki neprestano delujejo na nas in nas prežemajo.

Brez te svetlobe tudi barv ne bi zaznavali, saj je barva oblika vidne svetlobe, te vrste potujoče energije v elektromagnetnem polju. Vidna svetloba ima valovno dolžino med 380 in 750 nm, kar je znotraj obsega človeške vidljivosti, vsa ostala valovanja nad in pod to mejo so očem nevidne kategorije valovanj kot so ultravijolična svetloba, rentgenski žarki, gama žarki in kozmični žarki, ki so pod to valovno dolžino, medtem ko so infrardeča svetloba, mikro valovi in radijski valovi nad 750 nm.

Vse oblike elektromagnetnega valovanja se nas dotikajo in vplivajo na naše fizično telo, na naša čustva in naše misli. Vemo, da je materija zgrajena iz atomov, ti pa so na osnovi spoznanj kvantne fizike poleg materialne tudi energijske narave, torej tudi naše telo. Atomi nihajo in tako ustvarjajo energijo, ki podobno kot valovanja v vodi, potujejo po zraku,čez zemljo, pa tudi čez vsa živa bitja.

Človek in vse stvarstvo vibrira in vsi smo občutljivi na elektromagnetna sevanja vseh frekvenc. Barve nas povezujejo z okoljem in preko njih se energija prepleta. In čeprav jih ne vidimo, so okrog nas in delujejo na nas.

Elektromagnetni valovi prežamejo z energijo snov, s katero pridejo v stik, jo segrejejo, posušijo, zagibajo in zavrtijo ter spremenijo v kemično ali električno energijo. Bolj ko se tega zavedamo, bolj se znamo prepustiti in uporabiti moč svetlobe in barv. In pri tem nam ni potrebno garati ali o tem kaj vedeti.

Potrebno se je naučiti sprejemati.

Elektromagnetna valovanja vidne svetlobe zaznavajo naše oči. Energijski tokovi prožijo čutnice v očesni mrežnici, iz vseh vzburjenih čutnic pa se prek vidnega živca prenesejo signali v vidni center v zatilnem režnju, da dobimo vidno predstavo oziroma barvni občutek.

Videnje barv je torej le naša zaznava.

Leva polovica možganov zazna obliko, desna pa čustven, ustvarjalen in intuitivni del videnega. Potem se vse to uskladi in vpliva na nas kot celoto, na naše fizično telo, na misli in čustva ter duha. Že z gledanjem neke slike ali določene barve pride v možganih do spremembe možganskih valovanj, ki potem to vibracijo prenesejo na ustrezno mesto v telesu. Možgani tako ustvarjajo ravnovesje v telesu, saj pošljejo energijo tja, kjer manjka.

Barva je torej odvisna od valovne dolžine elektromagnetnega valovanja oziroma svetlobe, ta pa se z lomom svetlobe razcepi na osnovne mavrične barve. Rdeča svetloba ima počasne in dolge valove. Glede na ostale barve ima tako najnižjo frekvenco in najdaljšo valovno dolžino, z večanjem valovne dolžine pa prehaja v infrardeče žarke, ki jo oddajajo segreta telesa.

Na drugem koncu mavrice pa je vijolična svetloba, ki ima hitre in kratke valove, torej najvišjo frekvenco in najkrajšo valovno dolžino glede na druge barve, z manjšanjem valovne dolžine pa prehaja v ultravioletno svetlobo, ki jo oddajajo vroča telesa (sonce). Energija vijolične svetlobe je največja.

Prav je, da pozornost usmerimo tudi v ta nevidni svet, v svetlobo, kajti mi smo svetloba. In svetloba ima čarobno moč. Vse, kar obstaja, je energija, in zakaj jo ne bi poklicali na pomoč?

Vsa svetloba potuje z enako hitrostjo, vendar ima vsaka barva različno valovno dolžino in frekvenco. Naravna frekvenca je frekvenca, s katero neka materija teži vibrirati. Tudi vsaka celica našega telesa in vsak organ bi morali vibrirati v sebi lastni frekvenci. Prirojena frekvenca človeka kot celote bi morala biti frekvenca ljubezni.

Žal se zaradi dogodkov in drugih ljudi energije spreminjajo, frekvence se predvsem zmanjšujejo, posledično pa nastajajo problemi in bolezni. Ko smo majhni, nimamo možnosti izogniti se negativnim frekvencam, ki se manifestirajo v obliki negativnih ljudi, negativnih odnosov in negativnih dogodkov. V otroštvu vsrkavamo vse frekvence, ki jih vsrkavajo naši starši in naša naravna frekvenca se sčasoma zmanjša, predvsem zaradi negativnih in omejujočih prepričanj, ki posledično po zakonih privlačnosti pritegnejo v naše življenje še več negativnih frekvenc.

Te negativne frekvence lahko dvignemo s pomočjo višjih frekvenc oziroma barv, ki jih spremenijo. Tako se lahko spet vrnemo v sebi lastno frekvenco.

Zakaj velja izpostavljanje sončni svetlobi za najboljšo barvno terapijo?

Omenila sem, da barv ne bi bilo, če ne bi bilo svetlobe. Samo predstavljajte si, kakšno bi bilo življenje brez sonca. Sonce je čudovit zdravilec. Dokazano je, da pomanjkanje sončne svetlobe pri nekaterih ljudeh prispeva k nastanku depresije.

V svetlobi so vsa valovanja zastopana in urejena kot energije določenih valovnih dolžin in frekvenc. Ko ta valovanja dosežejo naša čutila, jih sprejmemo in tako delujejo na nas. Mavrični spekter vidne svetlobe vsebuje vse barve od rdeče do vijolične in vse delujejo na naše telo, kakor je zanj najbolj primerno. Vsakodnevno izpostavljanje svetlobni in sončnim žarkom, še sploh, če je to v naravi, obnavlja našo energijo in čisti svetlobno polje okrog nas – tako napolnimo svoje baterije.

Vse to poteka naravno, samodejno in brez napora. Ta valovanja gredo tudi čez brezzračen prostor in čez čvrste oblike.

Najbolje je, da smo v naravi pod blagodejnim vplivom vseh naravnih valovanj, ki so v naravi v takih razmerjih, da nobeno od njih ne prevlada nad drugo in jih je toliko, da je za vsakogar vsega dovolj. Če pa odhod v naravo ni mogoč, si lahko pomagamo z meditacijo.

Barvna terapija?

Barvna terapija uravna presežek ali primanjkljaj barvnih tokov v telesu, najprej v energijskih središčih in energijskih kanalih, potem pa tudi v možganih, živcih, žilah, srcu in mišicah.

Barve pomagajo, da se notranje očiščujemo in osvobajamo ter bolje izločamo strupe iz telesa, po drugi strani pa se z njimi tudi “hranimo”. Z barvno terapijo delujemo preventivno in kurativno, saj izboljšujemo psihofizično kondicijo in harmoniziramo porušeno ravnotežeje.

Terapevt, usposobljen za barvno terapijo, uporablja svetlobo in barve v obliki orodij, kot so vizualizacija ali besedna sugestija, da bi uravnotežil energijo na različnih področjih telesa, ki nimajo zdrave vibracije, prave živahnosti, pa naj bo to fizična, čustvena, duhovna ali duševna raven. Vse barve, ki se odražajo v mavrici, imajo svoje edinstvene zdravilne lastnosti.

S pomočjo barvne svetlobe dopolnjujemo primanjkljaj oziroma umirjamo višek energije. Celice našega telesa so občutljive na svetlobo in reagirajo na različne barve spektra. Med našimi celicami poteka komunikacija s pomočjo svetlobe oziroma ustrezne barve, kajti celice prenašajo informacije s pošiljanjem svetlobnih signalov.

Ta princip uporabljamo tudi pri zdravljenju s svetlobo. Signale določene svetlobe pošiljamo v energijska središča, ki reagirajo na frekvence določene barve, potem pa se te informacije prenašajo od celice do celice. Tako se osvobaja blokirana energija v energijskih poteh in celicah.

Vsaka barva mavričnega spektra ima svojo posebno kvaliteto energije in je povezana z enim od sedmih točk življenjske energije, ki jih imenujemo čakre ali energijska središča. Vsaka čakra ima svoj položaj in barvo: bolj kot je ta barva čista, bolj je središče pretočno in zdravo, mi pa usklajeni s sabo in svetom, ki nas obkroža. Vsaka čakra oskrbuje svoje organe, tkiva, čutila, žleze, pa tudi določene psihične procese. Temnejše barve pa kažejo na določene fizične in psihične težave.

Kakšno zdravljenje je zdravljenje z barvo?

Barvno terapijo uvrščamo med vibracijske načine zdravljenja. Vibracijska medicina vključuje uporabo energij narave, tako živih organizmov, kot so rastline, kot tudi neživega sveta, kot so kamni in kristali, voda, sončna svetloba in zvok. Znano je, da vibracije vplivajo na človeka, pa če se tega zaveda ali ne. Barve in zvok so primarne vibracije, ki vplivajo na nas, sproščajo neželena čustva, odstranjujejo blokade v pretoku energije ter tako uravnavajo delovanje fizičnega telesa.

Nekatere vibracije delujejo na naše počutje prijetno, druge pa manj ali celo neugodno. To je odvisno od nas, našega energijskega sistema, v katerem je lahko nečesa premalo ali preveč. Bistvo vibracijske terapije je prav v vzpostavljanju ravnovesja med temi energijami. Če imamo določene energije preveč, bo dodatek take vibracije samo poslabšal naše počutje, če pa jo je premalo, nas bo to dopolnilo. Tako lahko že sami zaznamo, česa nam primanjkuje in česa je preveč. Pa tudi to se lahko dokaj hitro spremeni, zato nam kakšen dan neke barve in zvoki godejo, drugič pa prav teh ne moremo prenašati.

Bistveno je, da se zavedamo vsakega trenutka in ugotovimo, kaj nam v danem trenutku ustreza in kaj ne. Vsekakor pa je potrebno tudi znanje, da vemo, kdaj uporabiti določeno barvo ali zvok, da bi dosegli čim bolj ugodno stanje. Poudarek je torej na zavedanju trenutnega stanja in dogajanja v sedanjosti, kajti tudi vibracije se v nas in okrog nas dokaj hitro spreminjajo in se je potrebno prilagajati, kar pa zmoremo le, če smo ves čas v sedanjem trenutku in se zavedamo, kaj se z nami dogaja.

Uporaba barv pri osebah z demenco?

Žal se osebe z demenco pogosteje nahajajo v preteklem času, zato jih moramo prepeljati v sedanji trenutek, kar laže dosežemo z barvami in zvoki ali prijetnim klepetom, med katerim kot obiskovalci vibriramo čim boljše razpoloženje, ali pa se celo naučimo, da iz srca zavestno vibriramo ustrezno barvo.

Bistveno je, da se imamo lepo in se zabavamo. Barve in glasba imajo to moč.

Vsaka celica vibrira in vsak organ vibrira s svojo naravno frekvenco, če tega z napačnim ravnanjem ne zmotimo. Potem se njegova frekvenca spremeni in tudi barva potemni. Z uporabo določene barve lahko odpravimo motnje in izboljšamo naše psihofizično stanje.

Vnašamo jih vase preko hrane, oblačil, vpliva okolja in drugih ljudi, pa tudi prek naših misli in čustev. Ne pozabimo, da smo prežeti z vsemi temi valovanji in je le od nas odvisno, ali jih bomo uporabili v dobre namene ali slabe, ali bomo naravnani na njih ali pa se jim bomo upirali. Po zakonih fizike se valovanja lahko podpirajo ali pa izničujejo.

Najbolje je vnašati naravno frekvenco, tisto, ki jo nudi narava; torej čim manj predelane hrane in več naravnih barvil za oblačila, pa tudi več ljubezni. Tako bomo ohranili svojo naravno frekvenco in pri tem je v pomoč predvsem vijolična svetloba, ki pomaga izničiti nižje frekvence. Vemo, da nižje frekvence postajajo vse bolj materialne, postajajo navada, ki se jo težko znebimo. S čimer po zakonu privlačnosti v svoje življenje pritegnemo prav take dogodke in ljudi, da bi to “zgostitev” energije prepoznali in se spet vrnili v svojo naravno frekvenco, v frekvenco ljubezni.

Kako so čustva povezana z barvami?

Tudi čustva so energijska valovanja določene valovne dolžine ter frekvence in ustrezajo odgovarjajočim barvam mavričnega spektra. Na nastanek čustev vpliva delovanje notranjih organov, ti pa se odzivajo na zavedanje, ki ga imamo o sebi in o svojem okolju.

Čustva imajo kot energija velik vpliv na vse nivoje človeka, na pretok energije po energijskem sistemu telesa in posledično tudi na stanje možganov in psihično stanje človeka.

Po kitajski medicini čustveno energijo proizvajajo notranji organi, po drugi strani pa pretirana čustva obremenjujejo prav tiste organe, v katerih so nastala. Vemo, da dolgotrajna žalost preobremenjuje pljuča; prestrašenost in strah ledvice; zaskrbljenost vranico in trebušno slinavko; jeza jetra; preveč veselja pa srce.

Kakšen je pomen posameznikove najljubše barve (morda izbrana že v otroštvu)?

Tako kot narava in vesolje, smo tudi mi kot posamezniki nek konglomerat različnih barv, barvnih valovanj. Tudi mi nihamo z lastno frekvenco, rojstno barvo, ki pa zaradi vpliva naših čustev in misli ter vpliva okolja lahko postane drugačna.

S svojo specifično barvo oddajamo v ta svet svoj barvni odtis, ki je enkraten in neponovljiv. Govorimo o individualni barvi naše avre, o energijskem svetlobnem polju okrog našega telesa, ki je bil v otroštvu bolj nedolžen, manj obremenjen z vplivom drugih valovanj in se ga lahko še spominjamo. To je lahko tudi naša vodilna barva, morda tudi najljubša barva, ker je pravzaprav naš barvni podpis, vendar ni nujno.

Če pogledamo barve svojega doma ali barve oblačil, ki jih najpogosteje oblačimo, pa tudi barvo avtomobila, lahko odkrijemo, katere barve so nam ljube, katerih pa se izogibamo. Te barve marsikaj povedo o nas, o našem zdravju, čustvih in življenju nasploh. Običajno iščemo barve, ki nam primanjkujejo, ali pa so povezane z našo prvinsko vibracijo, ki potrebuje podporo, da se nadgradimo, zavračamo pa barve, ki bi nas morda spremenile.

A le z duhovno rastjo, s preseganjem svojih čustev in misli, lahko spet vibriramo resničnega sebe in zavestno izžarevamo svojo lastno barvo in z njo zavestno delujemo na svet.

Kaj je avra?

Naša avra je naše malo energijsko polje v neskončnem polju vesolja. “Plavamo” v morju te energije, hkrati pa lahko zavestno ustvarjamo v njemu svoj osebni prostor, sodelujemo z vsemi in soustvarjamo lepši svet.

V avri so različne plasti, v vsaki plasti pa različne barve, ki se spreminjajo glede na naše razpoloženje, naša čustva in misli, pa tudi glede na fizične spremembe telesa. Če s kamero slikamo stanje avre ali med meditacijo z notranjim vpogledom razkrijemo, katere barve v tem polju prevladujejo, lahko zavestno spremenimo njihovo vibracijo, spremenimo temne barve v svetlejše, dodamo vibracijo, ki nam primanjkuje ali nas privlači in tako zavestno sodelujemo pri upravljanju svojega življenja.

To energijsko polje je povezano s sedmimi energijskimi vrtinci imenovanimi čakre, ki sprejemajo sebi primerne vibracije iz polja in jih oddajajo v polje.

Ko smo v stiku s sabo, se lahko zavedamo lastne barve, če pa smo usmerjeni bolj v zunanji svet, v svet oblik in ljudi, od koder prihajajo različne vibracije, običajno izgubimo stik z lastno barvo.

Kako barve vplivajo na naše telo? Lahko vplivajo tudi negativno?

Barve vplivajo na vse vidike našega življenja. Vsaka barva ima specifičen učinek na človeka kot celoto. Vplivajo na fizično telo in njegovo delovanje, pravzaprav na vsako celico telesa, na čutila, ki sprejemajo ta valovanja in jih posredujejo možganom, na živčni in energijski sistem (sistem čaker in energijskih poti), na žleze z notranjim izločanjem, ki se takoj odzovejo na ta valovanja, na čustva in srce, na misli in razum, na razpoloženje in stanje duha, kajti vse to so v bistvu valovanja energije določene valovne dolžine in ustrezne frekvence, kar barve dejansko so.

Na barvno svetlobo se v prvi vrsti odziva energijski sistem (sistem čaker) in takoj nato hormonski sistem.

Tople barve kot so rdeča, oranžna in rumena nas poživljajo, povečajo frekvenco dihanja in pospešijo pulz, vplivajo na našo vitalnost, kar je povezano tudi s počutjem in razpoloženjem, medtem, ko hladne barve, kamor štejemo modro, indigo in vijolično, vse to umirjajo.

Delovanje bele svetlobe in sedmih barv mavričnega spektra močno vpliva na stanje našega telesa in psihe. Imajo neposreden vpliv na naše razpoloženje in čustvene odzive. Pomanjkanje svetlobe povzroča različne bolezni, predvsem pa depresijo.

Ko smo zdravi, so barvna valovanja v harmoniji, če pa se recimo jezimo, je v nas preveč rdeče oz. se jezimo, če je premalo modre.
Po drugi strani pa se na zunanje delovanje odzivamo z ustvarjanjem notranjih valovanj in tako ustvarjamo barvne valove čustev in misli.

Spomnimo se reka, ki pravi, da smo rdeči kot kuhan rak, kadar se jezimo, ali pa smo zeleni od zavisti. In ko smo žalostni, je vse videti sivo.

Vibracije, ki jih ustvarjamo v sebi, se potem nahajajo tudi v polju okrog nas. Nekateri so že sposobni videti to polje, predvsem pa otroci do petih let. Potem je vse jasno, mar ne?

Ne moremo govoriti o negativnem vplivu teh vibracij, kajti one dejansko so, so neprestano prisotne in nimajo nobenega predznaka. Od nas pa je odvisno, kako se bomo na njih odzivali – potem lahko dobijo negativen predznak, ker nam določena vibracija ni všeč, ker je imamo že sami preveč ali pa od nas zahteva spremembe, na katere še nismo pripravljeni.

Bi lahko rekli, da imajo barve zdravilno moč?

Ko človeka proučujemo z energijskega vidika, se začnemo zavedati, da brez valovanj in pretoka energije v našem energijskem sistemu pravzaprav ne bi bilo življenja. Energijski vrtinci iz energijskega polja okrog nas vsrkavajo to energijo v telo in tako dopolnjujejo izgubo energije.

Glavna komponenta teh valovanj so naše misli, medtem ko so čustva prej ovira kot spodbuda za zdrav pretok energije.

Barvna valovanja praviloma uporabljamo za uravnoteženje posameznika, pa naj gre za fizični, čustveni, miselni ali duhovni problem. Uporabljamo jih za spodbujanje zdravilnega procesa v telesu in zdravljenje številnih bolezni, ki so posledica primanjkljaja ali presežka določene energije.

Barvni terapevt mora poznati vpliv določene barve na vse nivoje človeka. Vsaka barvna vibracija ima dva pola, pozitivnega in negativnega, ki bi morala biti v ravnovesju. Vzemimo recimo vijolično svetlobo, ki v sebi nosi mir in konflikti, vmes pa so neskončne nianse obeh.

Idealno je, da noben pol ne prevlada – zlata sredina med njima je namreč ljubezen. Na eni strani so ljubeznivost, lepota, iskrenost, skromnost, spoštovanje, modrost, dostojanstvo, potrpežljivost, ponižnost, na drugi pa ošabnost, vzvišenost, sodbe, maščevalnost, kaznovanje, obsedene misli, neusmiljenost, nadzorovanje, borbenost, izdajalstvo, strogo držanje pravil.

Nobena od teh skrajnosti nas ne usmerja v ljubezen, zato prikličemo to svetlobo, jo pravzaprav ustvarimo v svojem energijskem polju in se prepustimo njenemu delovanju. Potem bo vijolična svetloba začela odkrivati, kateri pol prevladuje in bo težila k uravnavanju obeh polov. Pravzaprav, če mislimo, da smo vijolični, če to podpremo z eteričnim oljem z vijolično valovno dolžino ali z barvno svetlobno napravo ali vijolično obarvano sliko, potem bo vse v nas in okrog nas vibriralo vijolično.

Naši možgani prek čutil zaznajo to elektromagnetno valovanje, ga spremenijo v kemične signale in posredujejo celotnemu telesu.

Se vam zdi, da bi morali biti bolj pozorni na to, kakšne barvne izbiramo?

Vsekakor!

V kitajski medicini že tisočletja verjamejo, da pet barv lahko ozdravi in uskladi vse v telesu. Vizualizacija teh univerzalnih sil, ki so rdeče, rumene, zelene, modre in srebrno bele barve, aktivira ustrezne organe.

Rdeča aktivira srce in krvni obtok, rumena vranico in trebušno slinavko, zelena aktivira jetra, temno modra ledvice in srebrno bela aktivira pljuča.

Na zahodu pa bolj upoštevamo moč sedmih mavričnih barv, ki ustrezajo sedmim energijskim središčem (korenska čakra je rdeče barve, spolna čakra je oranžna, sončni pletež je rumen, zelena ali roza podpirata srčno čakro, modra grleno čakro, indigo tretje oko in vijolična kronsko čakro).

Kakšno vlogo pa imajo kristali?

Omenila sem, da vse v tem stvarstvu vibrira in tudi kristali imajo svojo moč, ki jo v barvni terapiji s pridom uporabljamo.

Kateri način uporabe barv je najučinkovitejši in katere tehnike lahko posameznik izvaja doma sam?

Naučeni smo uporabljati energijo, ki jo pridobimo iz hrane, v času počitka, med spanjem in gibanjem, ne zavedamo pa se, da nam narava, predvsem sončna svetloba, polni energijske baterije bolj kot karkoli materialnega.

Vse, kar je obarvano, ima neposreden učinek na nas in na okolje, hkrati pa vse, kar gledamo, vpliva na nas, saj barvna valovanja prek oči neposredno vplivajo na možgane in na naš energijski sistem.

Kadar nam določene barve primanjkuje, jo lahko vnašamo zavestno. Najpreprostejši način je, da roke položimo nad ustrezen organ in gledamo barvo – možgani bodo pošiljali impulze v področje, kjer je primanjkljaj ustrezne barve.

Za področje glave uporabljamo indigo ali vijolično barvo, za področje vratu in ramen svetlo modro in turkizno, za prsni koš zeleno ali roza, za zgornji del trebuha rumeno, za spodnji pa oranžno rdečo barvo.

To lahko podpremo še s pitjem osončene vode, ki jo dobimo tako, da obarvano steklenico ali v obarvan celofan ovito navadno steklenico postavimo na sonce. Obarvane steklenice lahko napolnimo tudi z oljem in ga izpostavimo soncu, nato pa z oljem zmasiramo določena mesta na telesu.

Zelo učinkovito je pitje vode, v katero postavimo ustrezne kristale, najpogosteje kameno strelo, ametist in citrin. Pomagamo si tudi s hrano ustrezne barve, z vizualizacijo in vdihanjem teh barv, nošenjem oblačil ali pa uporabimo barvne žarnice ali ustrezne svetlobne naprave z barvnimi filtri.

Vsekakor je pomembno tudi okolje, prostor, v katerem bivamo in dodatki, ki jih vnesemo v to okolje.

Deluje tudi glasba določene frekvence in oljne esence, najbolje v kopeli. Zanimivo je, da tudi črke vibrirajo določeno barvo, kar pomeni, da z izgovarjanjem imena vibriramo določeno barvno valovanje. Ob izgovarjanju mantre AUM MANI PADME HUM vibriramo kar šest barv. Za kratek čas lahko uporabljamo tudi očala z obarvanimi stekli.

Lahko pa nam pomaga človek, ki zna vibrirati določeno barvno svetlobo ali pa meditiramo na srebrno belo ali drugo barvno svetlobo.

Katere barve vplivajo tudi na delovanje možganov? Spomin?

Indigo in zlata barva imata pomemben vpliv na živčni sistem, rumena pa deluje na razum in spomin. Pri starejših lahko prostor dopolnimo z dodatki, ki so ustreznih barv. Omenila sem slike, pa tudi kakšen okras ali cvetje, hrana določene barve, oljne esence ali dišave lahko blagodejno vplivajo na razpoloženje in stanje osebe.

Vsekakor pa moramo odkriti, če osebi te barve odgovarjajo. Ko sta moja otroka hodila v šolo, sem na mizo postavila rože rumene barve, v žepu sta imela kristal rumene barve (citrin), pa tudi svinčniki in zvezki so bili rumene barve, kajti ta barva spodbuja pozornost in olajša učenje.

Kako si lahko svojci pomagajo z barvami pri vsakodnevni skrbi za osebo z demenco? Predvsem takrat, kadar je oseba z demenco nemirna, prestrašena, depresivna, žalostna, agresivna?

Najprej bom razložila, kako lahko ustvarimo svetlobno polje okrog sebe in okrog drugih, da se kopamo v morju vseh vrst in odtenkov barv. Najbolje je, da si predstavljamo srebrno belo kroglo okrog sebe, v kateri se nahaja vse, kar potrebujemo.

Ko obiščemo nekoga z demenco, je dobro, da to naredimo pred obiskom. Potem samo še zavestno dihamo, vdihujemo to svetlobo in izdihujemo vanjo. Tako bomo ustvarjali mir v sebi in ga predajali tudi drugim. Če pa to podpremo še s pozitivno namero, bo učinek večji, saj bomo s svojo namero “nagovorili” prav tista valovanja, ki jih oseba potrebuje.

Ta svetlobni krog si lahko predstavljamo tudi okrog osebe z demenco. Ne rabimo biti duhovni mojstri, le srce moramo odpreti. Če pa uspemo osebo z demenco naučiti, da meditira in si predstavlja to polje srebrnobele barve okrog sebe, toliko bolje. Vpliv srebrno bele svetlobe je splošen in vsestranski, saj vsebuje vseh sedem mavričnih barv, te pa neposredno vplivajo na naše razpoloženje in podprejo delovanje notranjih organov.

Pri depresiji pomaga barva zelenega jabolka ali modra – vodo pijemo po zajtrku in pred spanjem, nebeško modro pa po kosilu. Osebo lahko za kratek čas izpostavimo rumeni svetlobi popoldan in po večerji, modri pa pred zajtrkom in kosilom.

Lahko barve pomagajo tudi pri nespečnosti, ki se večkrat pojavlja pri osebah z demenco?

Nespečnost je povezana z energijo srca, ledvic in vranice, kar opredelimo prek anamneze – glede na to ali prihaja do nespečnosti zato, ker težko zaspimo ali pa se zbudimo in ne moremo več zaspati.

Pri zdravljenju nespečnosti lahko uporabljamo indigo modro, kraljevsko modro in druge nianse modre, zeleno in vijolično, glede na to, za kaj se oseba odloči. Lahko pa dodamo še komplementarno zlato barvo in tudi turkizno.

Kamilično olje in olje iz sezamovih semen vibrirata modro in lahko z naoljenimi prsti zmasiramo zatilje. Pomaga tudi pitje turkizne ali modre vode, ki smo jo predhodno izpostavili sončni svetlobi in jo pijemo 2x na dan.

Uporaba katerih barv je v starosti še posebej priporočljiva? Je kakšna barva, katero uporabo bi odsvetovali starejšim?

Običajno v starosti nosimo oblačila temnejše barve, med njimi pa so najbolj priljubljene mirne hladne barve, vseh odtenkov modre, zlasti indigo in kraljevske modre. Vijolična bo vedno dobrodošla, pa tudi turkizna bo naredila svoje.

Vsekakor je dobro dopolniti to garderobo z dodatki toplejših barv, predvsem roza, zlate in občasno rumene barve. Previdni pa moramo biti z rdečo barvo.

Kdaj ste se srečali z barvno terapijo in kako so barve vplivale na vaše življenje?

Nad barvno terapijo sem se navdušila, ko sem obiskala terapevtko, ki je delala z Avro-somo.

Med 99 stekleničkami z mešanico vode in olj različnih barv sem morala izbrati 4, preko katerih je razbrala, kaj se mi je dogajalo, kaj me teži, kaj me čaka in s katero barvno mešanico naj zdravim težave. Barvno olje, ki sem ga morala namazati okrog bokov, je delovalo čez noč tako močno, da me je šokiralo.

Že drugi dan sem se soočala s svojo osebnostjo in odnosom do drugih. Potem pa je prišla v Slovenijo učiteljica barvne terapije in preko tečajev sem postala tudi sama učiteljica te izjemne naravne metode zdravljenja.

Že nekaj let se ukvarjam z barvno terapijo in vedno znova me presenečajo učinki teh valovanj. In še vedno se učim.

Avtor : eDemenca