Cilj brezplačnih prevozov je starejšim omogočiti večjo mobilnost, vključenost, medsebojno povezovanje in pomoč, ter prispevati k boljši kvaliteti življenja v tretjem življenjskem obdobju.

O tem, kakšen projekt je PROSTOFER in komu je namenjen, smo se pogovarjali z direktorjem Zavoda Zlata mreža, Miho Bogatajem.

 

Kaj je PROSTOFER?

PROSTOFER je projekt Zavoda Zlata mreža, skovanka iz besed “prostovoljni” in “šofer”. Je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Od kje ideja za projekt?

Ideja je nastala iz dolgoletnega sodelovanja naših sodelavcev pri projektu Starejši za starejše, ki ga vodi ZDUS, vanj pa je vključenih 2444.000 starejših, pomoči potrebnih. Pri tem projektu se je izkazalo, da je največja potreba naših starejših potreba pa druženju in potreba po prevozu. Od tu ideja za brezplačne prevoze PROSTOFER.

Komu je prevoz namenjen?

PROSTOFER je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke oz. pokojnine, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. PROSTOFER jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov …

Kako lahko starejša oseba naroči brezplačni prevoz?

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10.

V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Vsi prevozi so brezplačni.

Kdo lahko postane prostovoljni šofer?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah … To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Ali lahko prevoz koristi tudi oseba z demenco?

Oseba z demenco prav tako lahko koristi naše brezplačne prevoze, vendar mora imeti s seboj svojega spremljevalca. Enako velja za slepe in slabovidne osebe – tudi te pri prevozu potrebujejo ob sebi svojega spremljevalca.

Kje vse po Sloveniji se nahaja PROSTOFER?

K projektu PROSTOFER je priključenih že 55 slovenskih občin, vsak mesec se nam priključi kakšna nova občina, tako da se ta seznam zelo hitro spreminja. Samo v marcu se nam bodo pridružile še tri nove občine. Seznam vseh občin, ki v tem trenutku nudijo brezplačne prevoze PROSTOFER, je objavljen tukaj.

Avtor : eDemenca