Na določeni točki se večina starostnikov v življenju sreča z vprašanjem: “Kdaj v dom starejših občanov?” oz. sooči z odločitvijo, ali je prišel čas za odhod. Odločitev o odhodu iz lastnega doma v dom starejših občanov ni nikoli lahka odločitev.

Nekateri se soočijo z odhodom iz domačega doma zaradi fizične poškodbe, padca ali pa bolezni, spet drugi zaradi osamljenosti, ali pa skrb za lasten dom preprosto postane “prevelik zalogaj”.

Odhod v dom starejših občanov, kdaj in zakaj?

Najbolj pogosti razlogi, zakaj se starostniki sami odločijo za odhod v dom starejših občanov:

 • neprimerno bivalno okolje, prevelika nepremičnina, oteženo gibanje, nepremičnina ni primerna za gibalno ovirano osebo, neprimerna “nevarna” kopalnica, stopnice,
 • vsakdanje naloge postanejo breme (kuhanje, čiščenje, pranje, nakupovanje),
 • poškodbe, padci, bolezen, upad kognitivnih sposobnosti (začetek demence),
 • družinski člani ne morejo zagotoviti oskrbe, ki jo starejša oseba potrebuje,
 • partner potrebuje 24-urno nego (skupni odhod v dom),
 • pomanjkanje socialnih stikov, osamljenost, bližnji prijatelji so že pokojni,
 • plačevanje računov, skrb za nepremeničnino (popravila), vzdrževanje okolice (urejanje vrta, košnja trave, obrezovanje) postane pretežko.

 

Spoznajte dom starejših občanov – aktivni upokojenec

Večina domov starejših občanov bo vesela tudi vaše prostovoljne pomoči (preživite čas v pokoju aktivno): druženje s stanovalci doma, vključevanje v delavnice, klepet z nepokretno osebo, spremstvo pri izletih itd. – prostovoljno delo je lahko pomemben prvi stik z vašim izbranim domom starejših občanov.

Kot prostovoljec boste spoznali institucijo, zaposlene, navezali stik s stanovalci ter odkrili raznolike dejavnosti, ki jih ponuja dom.

Na takšen način boste izgubli strah, negativen občutek, odpravili stereotipna prepričanja o domu starejših občanov, spoznali stanovalce, zaposlene in doživeli utrip – rutino doma. Prvi korak je najtežji, vsak naslednji vam bo veliko lažji.

Najbolj pogosti razlogi, zakaj se svojci osebe z demenco odločijo za namestitev osebe v dom starejših občanov:

 • oskrba osebe z demenco postane prezahtevna, svojci ne morejo osebi nuditi 24-urne nege,
 • okolje (nepremičnina) v katerem oseba z demenco biva ni primerno za osebo z demenco,
 • napredovanje bolezni, padci, poškodbe,
 • stres, očitanje, breme skrbi vpliva na zdravje svojcev, ki skrbijo za osebo z demenco,
 • oseba z demenco uhaja od doma, ogroža svoje življenje,
 • agresivnost in nasilno vedenje osebe z demenco,
 • depresivnost, halucinacije, samomorilnost, duševne motnje, ki jih svojci ne morejo več obvladovati v domačem okolju,
 • smrt osebe -partnerja, ki je skrbel za osebo z demenco,
 • hosipitalizacija, izrazito poslabšanje zdravstvenega stanja osebe z demenco.

 

Pri pripravi na odhod v dom starešjih občanov je pomembno, da dom prej obiščete (če je le mogoče skupaj z osebo z demenco), si ogledate skupne prostore, se udeležite kakšne delavnice, naročite kavico v domski kavarni, ogovorite stanovalce doma ter zaposlene.

Naročite se na pogovor in voden ogled prostorov pri socialni delavki izbranega doma.

Pomagala vam bo s potrebno dokumentacijo, njej lahko oddate tudi izpolnjeno vlogo za sprejem v dom (večina domov starejših občanov ima namreč čakalno vrsto za nastanitev, kar pomeni, da takojšen sprejem ni možen). Vrstni red za sprejem v dom starejših občanov se oblikuje glede na datum prispele vloge, stalno bivališče osebe (občina, kjer prebivate), zdravstveno stanje (kateri oddelek bi bil primeren za vas), socialno stanje ter nujnost sprejema (okoliščine bivanja).

Odločili ste se, da odite v dom starejših občanov

Odločili ste se, da oditete v dom starejših občanov vaša nepremičnina pa ostane prazna? Lahko, jo oddate v mesečni najem ali pa nepremičnino prodate. Pri najemu ali prodaji vam lahko pomaga izbrana nepremičninska agencija, ki bo namesto vas nepremičnino pokazala potencialnim najemnikom ali kupcem ter uredila pogodbo in ostalo potrebno dokumentacijo za najem ali prodajo.

V primeru, da nimate dovolj pokojnine ali prihrankov za poplačilo domske oskrbe, so k doplačevanju doma starejših občanov zavezani vaši otroci, partner ali pa oseba, s katero imate sklenjeno pogodbo (npr.: pogodba o preužitku).

Izračun o doplačilih, ki ga je vsak zavezanec dolžan poplačati, bo pripravil pristojni center za socialno delo (pripravite dokumentacijo in se obrnite nanje).

Če ne starostnik ne zavezanci ne morejo poplačati bivanja v domu, razliko doplača občina. V tem primeru se bo naredila zaznamba v zemljiško knjigo s prepovedjo odtujitve ali obremenitve vaše nepremičnine.

Oseba z demenco in prazna nepremičnina – postavitev odrasle osebe pod skrbništvo

Oseba z demenco zaradi poteka bolezni izgubi zmožnost razsojanja, odločanja in delovanja v svojo korist. Namen postopka za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo je zaščititi osebo, ki sama ne more skrbeti za svoje premoženjske pravice, koristi in obveznosti.

Vsi postopki imenovanja skrbnika za posebni primer se začnejo po uradni dolžnosti, torej vedno takrat, kadar center za socialno delo izve za osebo, ki potrebuje določeno obliko varstva svojih pravic, koristi in interesov. Pobudo za začetek postopka imenovanja skrbnika za posebni primer lahko poda vsakdo, ki meni, da je za pravice, koristi in interese posameznika to potrebno.

Kadar želi skrbnik v imenu osebe z demenco prodati ali oddati v najem njeno nepremičnino, mora o pravnem poslu obvestiti center za socialno delo.

Center za socialno delo takšen posel odobri če je v korist osebi z demenco. Brez dovoljenja (odločbe) ste s takšnim dejanjem in podpisom pravnega posla v kazenski odgovornosti. Vlogo skrbnik odda na pristojnem centru za socialno delo z vsemi priloženimi dokumenti ter pravnim aktom (pogodbo), ki se bo obravnaval.

Možnosti in priložnosti za bolj domače bivanje v domu starejših občanov

Bivanje v domu starejših občanov lahko naredite bolj domačno in prijetno s priljubljenimi, osebnimi predmeti. Imejte v mislih predmete, osebno imetje, ki bo v novem prostoru izražalo občutek domačnosti, poznanega, ljubega:

 • manjše pohištvo,
 • nočna lučka,
 • najljubša stenska slika,
 • priljubljena kavna skodelica,
 • družinske fotografije,
 • izbrane knjige,
 • igre, karte,
 • radio, CD-ji, MP3 predvajalnik,
 • računalnik, telefon, televizija,
 • rastlina,
 • izbrana poletna in zimska oblačila,
 • toaletne potrebščine,
 • ne pozabite preusmeriti osebne pošte, naročenih časopisov ter revij na naslov doma starejših občanov.

 

Za vsakega posameznika, družino in svojce je čas za odhod v dom starejših občanov osebna odločitev, ki temelji na življenjski ter družinski zgodbi.

Avtor : eDemenca