Računalnik, ki je danes prisoten v vsakem gospodinjstvu in vsakodnevna uporaba pametnih telefonov so privedli do občutnega zmanjšanja pisanja z roko. Celo osebna sporočila kot so izrekanje sožalja, čestitke za rojstni dan, zahvale in pohvale, danes pošiljamo in prejemamo preko elektronske pošte.

Pisanje z roko ima velik vpliv na možgane in jih že samo s pisanjem lahko urimo in utrjujemo naš spomin. Za pisanje sta pomembni zbranost in pozornost pisca, ob pisanju pa se aktivirata obe polovici možganov in med seboj sodelujeta. Pisanje z roko misli zbistri in omogoča dobro miselno vadbo. 

V starosti se seveda pisava osebe spreminja, postane bolj negotova in počasna, vseeno pa pisanje vpliva na možgane in osebi pomaga pri pomnjenju novih informacij (več in bolj dolgoročno si zapomnimo stvari, ki jih zapišemo). Glavne pisne spremembe pri osebi z demenco se kažejo kot vsebinske napake zapisanega (izbira napačnih črk, zamenjava besed, nečitljivost) vedno več motenj, ko demenca napreduje, pa je možno zaznati tudi v lastnoročnem podpisu osebe.

O tem, zakaj je pisanje z roko pomembno in kako vpliva na možgane, smo se pogovarjali z mag. Aleksandro Kosec. V Društvu Radi pišemo z roko v domovih starejših občanov po Sloveniji izvajajo Urice pisanja z roko. 

 

V Društvu Radi pišemo z roko si prizadevate ohranjati kulturo pisanja, lahko poveste kaj več o društvu?

Društvo Radi pišemo z roko smo ustanovili v letu 2017. Namen in poslanstvo društva je ohranjanje kulture pisanja z roko. O pomenu pisanja z roko ozaveščamo mlajšo in starejšo populacijo. V prvih dveh letih smo v društvu, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter nekaterih uspešnih slovenskih podjetij, namenjali pozornost predvsem otrokom, mladini in njihovim učiteljem v okviru Tedna pisanja z roko, ki poteka vsako leto in sicer v mesecu januarju. V letošnjem letu pa smo se z izvedbo Uric pisanja z roko usmerili še k starejšim, ki bivajo v domovih starejših občanov.

Zakaj je pisanje z roko tako zelo pomembno za posameznika?

Naše možgane delimo na levo in desno polovico. Naučeni smo, da levo polovico (tisto logično) ves čas negujemo in nadgrajujemo, zanemarili pa smo desno polovico, ki podpira kreativnost, intuicijo, ideje. Pisanje z roko obuja in spodbuja desno polovico možganov in na ta način zagotavlja celovitejše delovanje možganov: boljši spomin, učinkovitejše branje, ustvarjalnost, utrne se nam več idej, dolgotrajnejšo pozornost, izboljšanje finomotoričnih sposobnosti…

Kako se razlikuje pisanje z roko s pisanjem preko tipkovnice (telefon, računalnik)?

Razlika je velika. Ob pisanju z roko se gibi sprožajo v možganih, ki so pri tovrstnem pisanju zelo aktivni. Pri pisanju preko tipkovnice, najsi bo to telefon ali računalnik, so črke že izdelane in pri pritiskanju na te, že izdelane črke, naši možgani počivajo.

Kaj vse izraža pisava posameznika?

Pisava izraža nas, našo osebnost. Pišemo s podzavestnimi gibi, zato nam pisava kaže kakršni smo. Izraža naše osebne značilnosti, naravnanost, ravno tako interese, cilje, spretnosti in sposobnosti.

Kako izbrati dobro pisalo? Izberemo nalivno pero ali kemični svinčnik? Barva pisala?

Najbolje je izbrati pisalo, ki nam paše v roko, ki nas ne utruja in nam je prijetno ob pisanju. Za analizo pisave edino ne priporočamo nalivnega peresa, saj je pri analizi pomemben tudi pritisk pisanja in duktus (debelina črk), ki jih pri pisanju z nalivnim peresom težje izmerimo. Barva pisala je lahko izbrana po volji pisca, saj ravno tako kaže nekatere značilnosti pisca.

Je priporočljivo pisati na brezčrtni list? Ali izbira papirja ni pomembna?

Pisanje na brezčrtni list je ena od usmeritev, ki jih posredujemo piscu pred izdelavo analize. S pisanjem na brezčrtnem listu ustvarjamo obliko svoje pisalne linije, svoje razmike med vrsticami, svoja prepletanja med pisalnimi vrstami… Vse to dodatno opredeljuje značilnosti pisca. Sam papir je lahko običajen, pozornost je usmeriti bolj na podlago na kateri se piše, ki naj ne bo pretrda ali premehka.

Ali odsotnost pisanja z roko vpliva na branje?

Seveda. Tako kot pisanje z roko vpliva na spomin, tako vpliva tudi na bralne sposobnosti. Tisti, katerim je pisanje z roko blizu, gotovo lažje berejo več in se ob tem kasneje utrudijo kot tisti, ki z roko neradi pišejo.

Ali pisanje vpliva tudi na možgane, spomin in pozornost?

Dokazano je, da se v spomin vtisne dvakrat več z roko napisane vsebine kot le-te natipkane. Nič nenavadnega, saj ob pisanju z roko naši možgani delajo, roke so le njihov podaljšek, dočim pri pritiskanju na tipke naše roke črk ne oblikujejo in se tukaj možgani lahko odklopijo.

Nekateri pravijo, da je pisanje z roko terapevtsko, kaj menite vi?

Pisanje z roko je terapevtsko. Marsikdo od nas je v otroštvu pisal dnevnik – z roko, seveda, nekateri ga pišejo še danes. Na papir polagamo svoja čustva, žalost in veselje, spomine. To pišejo naši možgani. Podobno kot pogovor s prijateljem, partnerjem, strokovno osebo… Pisava z roko je preslikava naše osebnosti. Nekatere osebnostne značilnosti nas morda motijo. S podporo strokovnjaka je možno izluščiti grafične znake, ki ponazarjajo te moteče osebnostne značilnosti in jih z vajo (pisanjem) odpraviti.

V domovih starejših občanov izvajate Urice pisanja z roko. Kaj vse počnete?

Usmeritve za izvedbo Uric pisanja z roko podpirajo raznolikost in kreativnost vodij Uric. Vodje Uric smo prostovoljci, kateri smo sami izrazili željo po izvajanju Uric. Smo zelo raznoliki, od študentov do upokojencev. Večina že ima izkušnje, nekateri s pedagoškim delom, nekateri z delom s starostniki, nekateri z druženjem s starostniki. Vodje Uric imamo odprte roke glede vsebine in načina izvedbe Uric. Zato je potek Uric v vsakem Domu drugačen. Od pisanja modrih misli, lepih spominov, verzov, pesmi, starih običajev in podobno. V Domu starejših občanov Ljubljana – Šiška sta vodji Uric izdelali Piši mi! poštni nabiralnik, ki vabi udeležence, da vanj vstavijo kakšno idejo ali predlog, morda pesem, kakšno čestitko… Kot vzpodbuda k pisanju tudi takrat, ko ne bo izvedbe Uric.

Kako se starejši odzivajo na pisanje? Ali jim je težko pisati z roko?

Na srečanjih je čutiti pozitivno energijo. Pisanje ni pod prisilo, nekateri pišejo več, nekateri manj. Včasih se nekdo ne počuti dobro, pa kljub temu pride na Urico. Takrat morda ne napiše nič, se je pa naužil druženja in dobre volje. Tematika pisanja se opredeli skupaj z udeleženci. Dejansko Urice vodijo udeleženci in to jim je všeč. Povedali smo jim tudi, da je pomembno da pišejo, ni pa najbolj pomembno kako in kaj napišejo. Seveda pisanje večini ni lahko. Veliko jih ima težave z gibljivostjo prstov, zato večkrat pred pričetkom naredimo nekaj osnovnih razgibalnih vaj za prste in zapestja. Dokler bo udeležencem pri Uricah lepo in bodo želeli prihajati, bomo Urice pisanja z roko izvajali.

Kakšne vrste besedila starejši najraje pišejo? Pisma, pesmi, zgodbe?

Starejši imajo veliko spominov in obujanje le-teh jim je zelo ljubo. Takrat se radi razgovorijo, vodje Uric pa usmerjamo te vsebine k pisani besedi. Poznano je, da starejši premorejo veliko modrosti. Tudi vodje Uric se od njih učimo in skupaj z njimi napišemo marsikatero modro. Sedaj smo že skorajda v pričakovanju prazničnega decembra in v tem obdobju bo zagotovo veliko zanimivih in veselih tem, ki bodo obdelane in zapisane na naših Uricah. Vsi se veselimo.

So že opazni kakšni nepričakovani učinki pisanja z roko pri udeležencih, ki obiskujejo vaše Urice?

Pisanje z roko za starejše je predvsem preventivnega značaja. Pri izvedbi Uric pisanja z roko ne pričakujemo velikih vidnih sprememb. Omogočimo jim, da se njihove umske sposobnosti ohranjajo, finomotorika pa naj bi se izboljšala. Veseli nas, da udeleženci tudi izven Uric razmišljajo o tem kaj bodo počeli naslednjič in s tem tudi aktivirajo povezave v možganih. Na ta način jim omogočamo prijaznejše staranje.

Zakaj menite, da je pisanje z roko primerno za starejše osebe?

Pisanje z roko je primerno za vse starostne skupine, tako mlajše, kot starejše. Razlika je le v tem, da mlajše poskušamo s pisanjem z roko odvračati od nenehne uporabe računalnikov in mobitelov, starejše pa spomnimo, da lahko del svojega prostega časa popestrijo tudi s pisanjem. Poleg tega Urice pisanja z roko starejšim sprožajo prijetne občutke ob druženju in jih dodatno spodbujajo k razmišljanju.

Kakšne vaje lahko starejši izvajajo doma, v kolikor si želijo pisati?

Ugotavljamo, da poteka v domovih veliko drugih aktivnosti, ki podpirajo starostnikom prijazno staranje. Kar nekaj je takšnih, ki spodbujajo udeležence k fizični vadbi – terapevtski, seveda. Mi udeležencem Uric pisanja z roko svetujemo, da napišejo nekaj tudi izven uradnih Uric. Karkoli. Če želijo nam to povedo, ali tudi ne. Nekateri starostniki so nam zaupali, da še sedaj pišejo dnevnik. Čestitke!

V kolikor bi radi izvedeli več o Društvu radi pišemo z roko obiščite našo spletno stran.

 

Avtor : eDemenca