Septembra se ljudje iz vseh koncev sveta združimo, ozaveščamo in opozorimo na Alzheimerjevo bolezen ter ostale vrste demence.

Kampanja letošnjega Svetovnega meseca Alzheimerjeve bolezni 2023 z naslovom “NIKOLI PREZGODAJ, NIKOLI PREPOZNO” se bo osredotočala na pomen prepoznavanja dejavnikov tveganja in sprejemanja proaktivnih ukrepov za zmanjšanje tveganja in preprečevanje pojava demence.

Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni je vsako leto 21. septembra. Na ta dan si svet nadene simbolno vijolično pentljo.

 

Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni je mednarodna kampanja, namenjena ozaveščanju o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah, zavzemanju za boljšo oskrbo in podporo ter spodbujanju raziskovalnih prizadevanj za razumevanje in obravnavo teh stanj. Kampanja poteka vsako leto septembra in vključuje različne dejavnosti, dogodke in pobude, ki jih organizirajo lokalne organizacije, zdravstveni delavci, domovi starejših občanov in posamezniki po vsem svetu.

Organizator kampanje Alzheimer’s Disease International (ADI) je svojo prvo kampanjo organiziral septembra 2012. Obeležuje se s ciljem, da se okrepi ozaveščenost posameznikov, skupnosti, zaposlenih, vlade in njenih odločevalcev ter medijev, o demenci.

Razvoj demence je povezan z različnimi dejavniki, nekaterih ni mogoče spremeniti (npr. starost, spol, družinska anamneza), obstajajo pa tudi takšni, ki jih lahko spremenimo ali obvladamo in tako zmanjšamo tveganje za demenco.

Največji dejavnik tveganja za Alzheimerjevo bolezen in demenco je starost, čeprav demenca ni normalen del staranja.

Številni dejavniki tveganja za demenco se prekrivajo z nenalezljivimi boleznimi, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen in rakava obolenja. Na omenjene bolezni lahko vsak posameznik vpliva s svojimi življenjskim slogom.

Telesna dejavnost, zdrava prehrana, kakovosten spanec in družbena angažiranost prispevajo k dobremu zdravju možganov in manjšemu tveganju za demenco. Pomembna je skrb za zdravo srce, izogibanje kajenju in uživanju alkohola.

Svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni 2023

Letošnja kampanja ozavešča o možnostih za preprečevanje ali odložitev demence s spremembami življenjskega sloga posameznika.

Obstaja 12 potencialno spremenljivih dejavnikov tveganja, ki bi lahko preprečilo ali odložilo do 40 % primerov demence:

 

1. Telesna nedejavnost: redna vadba zmanjšuje tveganje za demenco. Ciljajte na 150 minut zmerne ali 75 minut intenzivne aerobne dejavnosti na teden.

2. Kajenje: opustitev kajenja, tudi pozneje v življenju, zmanjša tveganje za demenco in s tem povezana stanja.

3. Prekomerno uživanje alkohola: pitje v mejah (manj kot 21 enot na teden) zmanjšuje tveganje za demenco.

4. Onesnaženost zraka: zmanjšanje onesnaženosti zraka, zlasti na onesnaženih območjih, je ključnega pomena za zmanjšanje tveganja za demenco.

5. Poškodbe glave: preprečevanje poškodb glave lahko zmanjša tveganje za demenco.

6. Redki socialni stiki: ohranjanje socialnih stikov, kot je pridružitev skupinam, zmanjša tveganje za demenco.

7. Nezadostno izobraževanje: izobraževanje v otroštvu pomaga graditi kognitivno rezervo in zmanjšuje tveganje za demenco.

8. Debelost: obravnavanje debelosti z zdravo prehrano in redno telesno vadbo, zlasti v srednjih letih, zmanjša tveganje za demenco.

9. Hipertenzija (visok krvni tlak): obvladovanje hipertenzije v srednjih letih zmanjša tveganje za demenco in izboljša splošno zdravje osebe.

10. Sladkorna bolezen: zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 zmanjšuje tveganje za demenco in ima splošne koristi za zdravje.

11. Depresija: zdravljenje depresije je pomembno, saj je povezano s povečanim tveganjem za demenco in drugimi negativnimi posledicami depresije.

12. Okvara sluha: obravnavanje izgube sluha, kot je uporaba slušnih pripomočkov, lahko znatno zmanjša tveganje za demenco.

Letošnja kampanja je usklajena z naraščajočo nujnostjo obravnavanja vedno večjega števila ljudi, ki jih prizadene demenca po vsem svetu. Poudarek na lastnem preprečevanju, zmanjševanju tveganja in ozaveščanju družbe lahko pomembno prispeva k spopadanju s tem globalnim zdravstvenim izzivom.

Svetovno poročilo o Alzheimerjevi bolezni 2023

Poročilo bo objavljeno 21. septembra, vsebovalo pa bo ključne študije primerov in ukrepov, ki jih lahko vsak od nas aktivno uresničuje za zmanjšanje tveganja demence.

Prihajajoče svetovno poročilo o Alzheimerjevi bolezni za leto 2023 zveni zelo obetavno. S predstavitvijo strategij zmanjševanja tveganja bo poročilo lahko ponudilo dragocen vpogled v praktične korake, ki jih lahko posamezniki in splošna družba sprejmemo za zmanjšanje tveganja za demenco.

Alzheimer’s Disease International igra ključno vlogo pri združevanju prizadevanj za reševanje izzivov, ki jih prinašajo Alzheimerjeva bolezen in druge demence v svetovnem merilu. S svojimi dejavnostmi, zagovorništvom in podporo ADI prispeva k napredku kvalitetne oskrbe, raziskav in politike demence po vsem svetu.

 

Besedilo: Petra Boh, univ. dipl. soc. del.
Avtor : eDemenca