Zadnji dnevi z osebo z demenco v domačem okolju

Kako hitro demenca napreduje, je odvisno predvsem od tega, katero obliko demence oseba ima in se le stežka posploši na vse osebe z demenco enako. Slabšanje demence je odvisno tudi od pridruženih bolezni oz. splošnega zdravstvenega stanja osebe.

Vaša navzočnost, pomoč osebi z demenco ob koncu življenja je izredno zahtevna vendar pomembna življenjska preizkušnja.

Ko se soočite z zadnjimi dnevi življenja z osebo z demenco, je pomembno, da poskrbite, da je osebi čim bolj udobno. Z osebo še naprej redno komunicirajte, preberite ji kakšno poglavje knjige, ali pa jo informirajte o tematiki, ki ji je bila blizu, tudi če vas ne razume in se ne odziva na vaše besede, bo domačnost glasu ter vaša prisotnost osebo pomirila.

Oseba z demenco še vedno čuti

Čute osebe lahko spodbujate tudi z njeno najljubšo glasbo, eteričnimi olji (vonjave), dotiki (npr.:osebi lahko češete lase, masirate roke), rožami, fotografijami družine, predmeti, ki so osebi z demenco veliko pomenili.

Če ima oseba domače živali, mačko ali psa, pustite, da je žival prisotna tudi v zadnji dnevih življenja osebe z demenco. Čeprav ni bilo v navadi, da je bila žival na postelji, naredite izjemo in naj bo v zadnjih dnevih žival blizu osebe.

Paliativna oskrba (Hospic) je lahko v veliko pomoč družinam, ko se soočajo z zadnjimi dnevi osebe z demenco. Nudijo tudi podporo pri žalovanju (pred in po) smrti ljubljene osebe.

Ljubljena oseba se poslovi v domačem okolju

V primeru smrti osebe z demenco v domačem okolju pokličite nujno medicinsko pomoč (številka 112).

Mrliški izvedenec oz. zdravnik mora pokojnika pregledali in ugotovili vzrok smrti. Ob klicu vas bo mrliški izvedenec opozoril, kdaj približno bo prišel. Od klica do ogleda lahko preteče tudi dve uri ali več.

Medtem že lahko pokličite telefonsko številko pogrebnega podjetja dosegljivo 24-ur. Podjetje bo prevzelo nadaljnje urejanje takoj po tem, ko bo mrliški izvedenec potrdil smrt in vam ob tem izdal potrdilo o smrti, ki je hkrati tudi potrdilo o vzroku smrti. To je tudi podlaga za prijavo smrti na matičnem uradu. Potrdilo pa je tudi dovoljenje za prevoz umrlega s kraja smrti.

Mrliškega izvedenca bo zanimal datum in kraj rojstva osebe, datum in ura smrti, ter naslov, kjer pokojnik leži. Pripravljen imejte tudi osebni dokument umrlega in njegovo zdravstveno dokumentacijo (kar imate doma na voljo).

Kadar je vzrok smrti nepoznan ali pa nejasen, sumljiv, mora zdravnik zaprositi za obdukcijo umrlega. Po obdukciji boste s strani bolnišnice prejeli potrdilo o smrti.

Ljubljena oseba se poslovi v zdravstvenem zavodu ali domu za starejše občane (DSO)

Če oseba umre v zdravstvenem zavodu ali domu starejših občanov mora smrt pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v kateri je oseba umrla. V tem primeru bo smrt prijavljena s strani zavoda oziroma DSO. Vse ostalo boste uredili s pogrebno službo.

Pokličete jih lahko takoj, ko izveste za smrt. Z njimi se boste dogovorili za prevoz pokojnika, o vrsti pogreba, o pogrebnem slovesu po vaših željah in pridobili vse informacije, ki vam bodo olajšale slovo.

Prevoz in pogreb ljubljene osebe

Pred naročilom prevoza se svojci med seboj dogovorite o načinu pogreba (krsta, žara, raztros), ter ali želite na pogrebu prisotnost duhovnika, društva (lovsko, čebelarsko, gasilsko itd.). Pripravite tudi fotografijo pokojnika in okvirno besedilo osmrtnice. Izbere lahko primeren cvetni aranžma in glasbo, ki se bo predvajala ob slovesu.

Da česa ne bi pozabili oziroma, da se boste lažje pripravili, si lahko natisnete brošuro in obrazec, ki so ga ravno v ta namena izdelali pri pogrebnem podjetju Monumentum. V pomoč vam predlagajo seznam opravil, ki so najbolj običajna pri urejanju pogrebnega slovesa. Kratko brošuro z najpomembnejšimi informacijami si lahko preprosto tudi natisnete.

Na njihovi spletni strani pa so vam na voljo tudi vse ostale informacije in predlogi, o katerih morda do sedaj še niste razmišljali. Prav tako pa boste lahko izvedli celoten pogreb ravno z njihovo strokovno pomočjo. Ob strani vam bodo stali ves čas pogreba, lahko pa se dogovorite za sodelovanje tudi po pogrebu.

Pomembno je katero pogrebno podjetje boste izbrali

Pogrebno podjetje Monumentum vam lahko glede na želje uredi prevoz, upepelitev, cvetje, glasbo, govornika, uredi mrliško vežico, pripravi izkop grobnega mesta ter v celoti opravi cerkveni ali civilni pogreb. Nudijo tudi brezplačno objavo osmrtnice na njihovi spletni strani, ali pa jo uredijo v časopisu ali na radiu.

Njihova posebnost pa je zagotovo prva in edina spletna trgovina v Sloveniji z okrasnimi žarami. Med več kot 80-timi različnimi prelepimi modeli lahko najdete tudi lesene in biorazgradljive.

Pogrebno podjetje Monumentum je na voljo 24-ur dnevno na telefonski številki 041 776 436. Za lažji dogovor in organizacijo pogreba vas lahko obiščejo brezplačno tudi na vašem domu ali pa se z njimi o vseh podrobnosti dogovorite preko aplikacije zoom na njihovi spletni strani.

Zaradi vseh sprememb v času epidemije so video konference postale vedno bolj zaželene. Primerne so tako za svojce iz odročnejših krajev, tiste, ki nimajo prevoza ali pa zaradi lastne bolezni ne morejo urediti pogrebnega slovesa, čeprav si ga želijo.

Ureditev groba tik pred pogrebom

Grob je ogledalo družinske dinamike, zato je pomembno, da je lepo urejen.

Svojci se večkrat na njegovo ureditev in osvežitev spomnijo šele tik pred pogrebom. Tudi v tem primeru vam lahko pomaga pogrebna služba. Pri Monumentumu vam očistijo kamen, nasujejo nov pesek, obrežejo grmovje ali na novo zasadijo cvetje.

Za večji poseg pa se boste seveda odločili po pogrebu, saj brušenje kamna ali klesanje črk zahteva primerno vreme in več časa. Nanje pa se lahko obrnete tudi kadarkoli med letom, saj vam bodo z veseljem pomagali pri večji enkratni ureditvi groba ali pa se boste odločili za redno letno vzdrževanje.

Izredni dopust zaradi smrti v družini

Če ste zaposleni, se v svoji službi pozanimajte, koliko dni izrednega dopusta lahko uporabite v primeru smrti ljubljene osebe.

Po pogrebu – Uveljavljanje (delnega) povračila pogrebnih stroškov

Uveljavljanje pogrebnine ali posmrtnine je oblika denarne pomoči socialno šibkim ob smrti družinskega člana.

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba. Višina pogrebnine znaša dva osnovna zneska minimalnega dohodka – trenutno 804,36 EUR, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči, svojcem umrlega, ki se izplača za vse družinske člane. Kar pomeni, da po isti pokojni osebi posmrtnino lahko upraviči samo en družinski član za vse člane. Višina posmrtnine znaša en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 402,18 EUR.

Vloga za pogrebnino in posmrtnino– obrazec

Pogrebnina in posmrtnina se lahko uveljavljata pri katerem koli centru za socialno delo. Družinski član vlogo vloži osebno ali po pošti, obe pravici pa se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico. Več informacij najdete tukaj.

Kje pridobiti izpisek iz matičnega registra o smrti

Izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list) lahko prevzamete na katerikoli upravni enoti ali matičnem uradu po Sloveniji. Stalno prebivališče pokojnika za prevzem mrliškega lista ni pomembno, morate pa biti pristojna oseba (npr. dedič).

Obvestilo banki, zaprtje bančnih računov, zavarovanje …

Banki je potrebno predložiti uradni dokument o smrti imetnika bančnega računa. Na podlagi dokumenta bo banka račun pokojnika blokirala, razpolaganje z denarjem na računu pa bo možno šele po končanem postopku dedovanja.

Po zaključeni zapuščinski razpravi in na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju banka obstoječa sredstva izplača dedičem. Izplačilo sredstev brez zapuščinske razprave ni možno, razen v izjemnih primerih za namen pogrebnih stroškov. Prav tako pa so pogrebni stroški izvzeti iz dedne osnove. Kar pomeni, da se iz dedne osnove najprej upravičencu povrnejo stroški pogreba. Ostalo pa se potem razdeli med dediče.

Razmislite tudi o ostalih institucijah, ki bi jih bilo dobro obvestiti o smrti osebe in s tem prekiniti sodelovanje, ki ga je vzpostavil pokojnik (predvsem mesečna naročniška razmerja; telefon, zavarovanje).

Članek je nastal v sodelovanju s pogrebnim podjetjem Monumentum, ki vas bo dobro informiralo in poskrbelo za vse, s čimer se svojci srečujete ob smrti ljubljene osebe. Upoštevajo in uresničijo lahko vse vaše želje, njihovo vodilo pa je spoštljivo slovo in srčen odnos.

Več informacij vam je na voljo na njihovi spletni strani ali jih enostavo pokličite na njihovo dežurno telefonsko številko 041 776 436.

Avtor : eDemenca