Kakšno je stanje glede demence po svetu?

V skladu s Svetovnim poročilom o Alzheimerjevi bolezni 2015 je bilo leta 2015 v Evropi približno 10,5 milijonov oseb z demenco. V Ameriki 9,4 milijonov, Afriki 4 milijone in Aziji 22,9 milijonov oseb z demenco.

Država z najvišjo pričakovano življenjsko dobo in najvišjim deležem starejših oseb na svetu pa je Japonska s 5 milijonov oseb z demenco.

Napovedi za prihodnost so zaskrbljujoče, saj naj bi se število ljudi na svetu, ki trenutno živijo z demenco s 55 milijonov ljudi, povečalo na 139 milijonov do leta 2050.

Po navedbah Evropske komisije je najpogostejša demenca v EU – Alzheimerjeva bolezen (približno 50–70 % primerov). Demenca pomembno vpliva in sočasno bremeni sisteme zdravstvenega in socialnega varstva v EU.

Države za katere se predvideva največji % sprememb skupnega števila primerov demence od 2019 do 2050:

Katar (1926 %)
Združeni arabski emirati (1795%)
Bahrajn (1084%)
Oman (943%)
Savdska Arabija (898%)
Kuvajt (850%)
Irak (559%)
Maldivi (554%)
Jordanija (522%)
Ekvatorialna Gvineja (498 %)

Države za katere se predvideva nizek % sprememb skupnega števila primerov demence od 2019 do 2050:

Japonska (27%)
Bolgarija (37 %)
Srbija (38%)
Litva (44 %)
Grčija (45 %)
Latvija (47 %)
Hrvaška (55%)
Ukrajina (55%)
Italija (56%)
Finska (58 %)

Podatki: Inštitut za zdravstvene meritve in vrednotenje (IHME).

Najbolj kritične so države z nizkim in srednjim življenjskim standardom, saj ima njihova družba še vedno nizko izobrazbo glede demence. Kar pomeni, da slabše prepoznavajo zgodnje znake in kasneje diagnosticirajo demenco.

V večini primerov so osebe z demenco odvisne od svojcev, ki zanje skrbijo in za to niso plačani.

Neizobraženost o demenci, nezadosten in nedosleden zdravstveni sistem, premalo pomoči, namenjene svojcem in skrbnikom oseb z demenco, bodo verjetno privedli do še večjega števila oseb z demenco. Saj oseba z demenco ne bo diagnosticirana in obravnavana v zgodnjih fazah razvoja bolezni, kar bi bil prvi korak k uspešnemu zdravljenju in možni zaustavitvi hitrega napredka demence.

Zdravstveni sistem

Globalni problem pri demenci je, da nimamo zdravstvenega sistema, ki bi beležil natančno število oseb z demenco, zatorej tudi ni natančnih podatkov o številu oseb z demenco.

Hkrati pa sistem ne ponuja enakega dostopa do zdravil in zdravniških pregledov vsem ljudem (države imajo različno politiko pri skrbi za osebe z demenco, v nekaterih državah je na voljo več zdravil, raziskav, organizirane pomoči …).

Razmere v Sloveniji

Kakšno je stanje glede demence v Sloveniji?

Slovenija je majhna evropska država z nekaj več kot dvema milijonoma prebivalcev (2.108.732).

Skupni delež prebivalcev, starih 65 ali več let, pa je 21,3%.

Leta 2019 je bilo po oceni Inštituta za zdravstvene meritve in vrednotenje (IHME) v Sloveniji 43.038 oseb z demenco, to število naj bi se do leta 2050 povečalo na 84.735 oseb z demenco. Eden od razlogov, da se število še vedno povečuje, je lahko dejstvo, da je odstotek starejših prebivalcev vsako leto višji.

Predvideva se, da je v Sloveniji še vedno ugotovljenih in diagnosticiranih le 50 % starejših oseb, ki imajo demenco. Statistični podatki kažejo, da je v skupini ljudi, ki imajo diagnosticirano demenco, starih od 30 let in vse do 95 let, 22.711 žensk in 9.324 moških oseb.

Poročilo Nacionalne raziskave za Slovenijo iz leta 2015 navaja, da za vsakega obolelega skrbijo tri osebe, zato je posredno prizadetih še približno 150.000 svojcev, družinskih prijateljev in ostalih, ki skrbijo za osebe z demenco.

Statistika: Eurostat – European statistics.

Avtor : eDemenca