Razmere v svetu

Kakšno je stanje glede demence po svetu?

Število oseb z demenco narašča, saj ljudje živimo dlje in naša družba postaja starajoča se družba. V skladu s Svetovnim poročilom o Alzheimerjevi bolezni 2015 je bilo leta 2015 v Evropi približno 10,5 milijonov oseb z demenco. V Ameriki 9,4 milijonov, Afriki 4 milijone in Aziji 22,9 milijonov oseb z demenco. Država z najvišjo pričakovano življenjsko dobo in najvišjim deležem starejših oseb na svetu pa je Japonska s 5 milijonov oseb z demenco.

Napovedi za prihodnost so zaskrbljujoče, saj naj bi se število oseb z demenco do leta 2030 povečalo na 13,4 milijonov, do leta 2050 pa na 18,7 milijonov. Po navedbah Evropske komisije je najpogostejša demenca v EU – Alzheimerjeva bolezen (približno 50–70% primerov). Demenca pomembno vpliva in sočasno bremeni na sisteme zdravstvenega in socialnega varstva v EU.

Najbolj kritične so države z nizkim in srednjim življenjskim standardom, saj ima njihova družba še vedno nizko izobrazbo glede demence in nizko prepoznavanje zgodnjih diagnoz pri osebah z demenco. V večini primerov so osebe z demenco odvisne od družinskih članov, prijateljev, ki zanje skrbijo in za to niso plačani. Neizobraženost o demenci, nezadosten in nedosleden zdravstveni sistem, premalo pomoči namenjene samim svojcem in skrbnikom oseb z demenco, bodo verjetno privedli do še večjega števila oseb z demenco. Saj oseba z demenco ne bo diagnosticirana in obravnavana v zgodnjih fazah razvoja bolezni, kar bi bil prvi korak k uspešnemu zdravljenju in možni zaustavitvi napredka demence.

Globalni problem pri demenci je, da nimamo zdravstvenega sistema, ki bi beležil natančno število oseb z demenco (zatorej tudi ni natančnih podatkov o številu oseb z demenco) in ne ponuja enakega dostopa do zdravil in zdravniških pregledov vsem ljudem (države imajo različno politiko pri skrbi za osebe z demenco, v nekaterih državah na voljo več zdravil, raziskav…).

Razmere v Sloveniji

Kakšno je stanje glede demence v Sloveniji?

Slovenija je majhna evropska država z nekaj več kot dvema milijonoma prebivalcev (2.040.057).
Trenutno je po podatkih v Sloveniji 32.034 ljudi, ki trpijo za demenco, število pa naj bi se podvojilo do leta 2035. Eden od razlogov, da se število še vedno povečuje, je lahko dejstvo, da je odstotek starejših prebivalcev vsako leto višji. Delež ljudi, starejših od 65 let je v Sloveniji 18,4%.

Študija predvideva, da je v Sloveniji še vedno ugotovljenih in diagnosticiranih le 50% starejših oseb, ki imajo demenco. Statistični podatki kažejo, da je v skupini ljudi, ki imajo diagnosticirano demenco, starih od 30 let in vse do 95 let, 22.711 žensk in 9.324 moških oseb.
Pomemben podatek je tudi, da je v Sloveniji delež starejših prebivalcev, ki živijo sami 34,4%.

Statistika: Eurostat – European statistics.

Avtor : eDemenca