Dom ima dnevni ritem, ki se razdeli na tri glavne obroke (zajtrk, kosilo in večerja). Čas med obroki zapolnijo različne dejavnosti (terapije, telovadbe, ročne dejavnosti, delavnice), veliko domov uvaja tudi skupine za samopomoč, bralne krožke, mesečno praznovanje rojstnih dni, verski obredi ob praznikih…

Največkrat se starejša oseba oz. njegovi svojci odločijo za dom starejših občanov kot prehod iz bolnišnične oskrbe v domsko oskrbo, saj sami v večini niso sposobni nuditi zahtevane zdravstvene oskrbe in pomoči bolni osebi. Glavni razlog za odločitev je lahko tudi slabšanje upada kognitivnih sposobnosti osebe, oz. napredovanje demence. Kar v večini primerov zahteva 24-urno oskrbo in nadzor nad osebo, ki pa je za svojce lahko preveč utrujajoča in obremenilna. Skrbeti za osebo z demenco v domačem okolju ni lahka življenjska preizkušnja.

SPREJEM

Za sprejem v dom starejših občanov lahko zaprosite če ste stari več kot 65 let, imate stalno prebivališče in ste državljan Slovenije. V kolikor ste tujec pa morate imeti dovoljenje za stalno bivanje v RS. Obrazec oz. vloga za sprejem v dom starejših občanov je na voljo na vseh spletnih straneh domov, najdete pa jo tudi na portalu Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Vlogo lahko oddate preko pošte, osebno ali pa “skenirano” preko elektronske pošte.

V kolikor imate vlogo za sprejem že oddano v izbrani dom starejših občanov (zato, da ste v čakalni vrsti) vam svetujemo, da vseeno enkrat na leto pokličete socialno delavko doma ali pa pišete v izbrani dom in s tem potrdite, da vas sprejem še vedno zanima in si zagotovite mesto v čakalni vrsti. Priporočljivo je, da vložite več prošenj v različne domove starejših občanov, zaradi prezasedenosti je pomembno, da imate plan B.

Vrstni red za sprejem v dom starejših občanov se oblikuje glede na datum prispele prošnje, stalno bivališče osebe (občina kjer prebiva starostnik), zdravstveno stanje (kateri oddelek bi bil primeren za starostnika) in socialno stanje ter nujnost sprejema (okoliščine).

Sprejem in vselitev dom poteka od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro.

Pomembna dokumentacija, ki jo morate predložiti: fotokopija osebnega dokumenta, zdravniško mnenje, fotokopija zadnjega pokojninskega prejemka in izjava o doplačilu bivanja. V kolikor ima oseba skrbnika pa še veljavno odločbo.

VAROVANI ODDELEK ZA OSEBE Z DEMENCO

V kolikor potrebujete dom starejših občanov, ki nudi varovani oddelek, ki je namenjen oseba z demenco in ne omogoča izhoda (vhodna vrata so vedno zaklenjena), naj vas opozorimo, da ne nudi vsak dom varovanega oddelka in da boste, v tem primeru še bolj omejeni, glede izbire ustreznega doma starejših občanov.

Varovani oddelki so zasnovani in prilagojeni osebam z demenco. Razporeditev prostorov ponuja gibanje, večkrat imajo omogočen ograjen izhod na atrij oddelka, ravno tako vsaka soba ponuja izhod na vrt. Sobe nudijo naravno svetlobo, široke hodnike in majhno število stanovalcev omogoča, da je delo bolj individualno.

Vsaka oseba si lahko sobo uredi domačno, po svojih željah. Zaželene so slike, dekoracija, vrata sob so označena slikovno za lažjo orientacijo osebe. Varovani oddelek ima svoj skupni prostor za aktivnosti.

OBISKI

Obiski svojcev in drugih oseb so zaželeni in izredno pomembni za starostnika. Dovoljeni so v času od 8.00 do 20.00 vsak dan. Izhodi stanovalcev niso omejeni, vendar je priporočljivo, da je starostnik do 20.00 nazaj v domu. Starostnika lahko svojci vzamejo iz doma starejših občanov tudi za vikend ali pa za čas dopusta.

STORITVE

Domovi morajo zagotavljati predpisane osnovne storitve, kot so namestitev v eno-, dvo- ali več-posteljnih sobah, vzdrževanje in čistost prostorov in perila, primerno prehrano ter tehnično oskrbo, osebno pomoč, socialno oskrbo ter varstvo, zdravstveno varstvo in nego. Vse storitve v okviru osnovne dejavnosti so standardizirane.

Poleg osnovnih dejavnosti v domu starejših občanov organizirajo tudi različne aktivnosti, kulturne in družabne dogodke, prireditve, koncerte, likovne in ustvarjalne delavnice, nastope in literarne dogodke.

Cene so odvisne od vrste namestitve ter zdravstvenega stanja stanovalca. Stanovalci v domovih za starejše so glede na stopnjo pomoči, ki jo potrebujejo pri vsakodnevnih opravilih, razvrščeni v skupine oskrbe – od I do IV. Najprimernejšo oskrbo za vsakega stanovalca določi komisija, ki jo sestavlja direktor doma, glavna medicinska sestra in socialna delavka.

Socialna delavka doma starejših občanov, vam bo dala vse informacije, ki jih potrebujete glede sprejema v dom. Pomagala vam bo s potrebno dokumentacijo in razkazala dom. Starostniku pomaga pri prilagajanju na novo življenje in vključitev v različne dejavnosti doma, z njo se lahko pogovorite tudi o svojih stiskah in težavah.

PLAČILO

V kolikor starostnik nima dovolj pokojnine in prihrankov za plačevanje domske oskrbe sam, so k doplačevanju doma starejših občanov, zavezani njegovi otroci, partner ali pa osebe s katero ima starostnik sklenjeno kakšno pogodbo.

Če želite dobiti izračun, koliko bi morali doplačevati na mesec pri oskrbi v domu, se obrnite na pristojni center za socialno delo. Pripravite podatek o tem koliko bi bila mesečna oskrba doma starejših občanov ter podatke o svojih prihodkih, premoženju in obveznostih. Center za socialno delo določi znesek, ki ga je vsak zavezanec (starostnik, otroci, partner…) dolžan prispevati k plačilu za oskrbo v domu, skladno z vsemi podanimi podatki. V kolikor ne starostnik, ne zavezanci ne morejo poplačati bivanja v domu, razliko doplača občina. V tem primeru, se bo naredila zaznamba v zemljiško knjigo na premoženje starostnika (hiša, zemljišče, stanovanje, vikend) s prepovedjo odtujitve ali obremenitve.

V času dedovanja, bodo dediči lahko pridobili nepremičnine, ko bodo poravnali znesek občine.

DODATNA PONUDBA

Večina, domov starejših občanov, nudi tudi pripravo in razvoz kosil na dom starejše osebe. Storitev vam lahko pride prav predvsem, ko opazite, da starejša oseba ne zmore več vseh stvari sama, vseeno pa lahko v večini poskrbi zase in zanjo še ni potrebe po domski namestitvi.

Nekateri domovi nudijo posebno obliko varstva –Dnevno varstvo, osemurno dnevno bivanje v domu. Starostnika lahko pred odhodom v službo odpeljete v dnevno varstvo, ter ga po končani službi pridete iskat. V dnevno varstvo sta vključena dva obroka in vse aktivnosti, ki jih omogoča dom starejših občanov.

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

Do dodatka za pomoč in postrežbo je upravičen prejemnik starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine. Pogoj je, da oseba potrebuje pomoč pri opravljanju večine ali pa vseh življenjskih potreb (24 urno oskrbo). Zahtevo, obrazec podate na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po prejeti zahtevi, vas bo Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje povabil na srečanje, kjer bo invalidska komisija ocenila starostnika (prosilca) in podala svoje mnenje (lahko, da bo vlogo zavrnila). Pomoč je nepovratna, zato ne bremeni starostnikovih nepremičnin.

Starostniku lahko ogromno pomagajo svojci, ki mu stojijo ob strani pri spremembah in sprejemu v dom starejših občanov. Kako bo starostnik sprejel dom, je odvisno od vsakega posameznika, njegovih svojcev in zaposlenih. Pri pripravi na domsko življenje je zelo pomemben prvi obisk doma, zato si za prvi obiski vzemite čas, oglejte si skupne prostore, pogovarjajte se z zaposlenimi in stanovalci, udeležite se delavnice, naročite kavico v domski kavarni, ogovorite kakšnega od svojcev…

 

 

Avtor : eDemenca