Družba DEOS je v Gornjem Gradu zgradila prvi sodobni center v Sloveniji, namenjen izključno osebam z demenco – Makov svet. Center deluje v okviru obstoječega Centra starejših Gornji Grad, pri arhitekturni zasnovi projekta pa so imeli ves čas v mislih potrebe oseb z demenco.

O tem, kakšen center za osebe z demenco je zgradil DEOS, o njegovih prednostih, arhitekturi ter storitvah, ki jih ponuja, smo se pogovarjali z direktorico gornjegrajskega centra ga. Barbaro Virant.

Zakaj ste center za osebe z demenco poimenovali Makov svet?

Izbrati ime novemu objektu, je kot izbrati ime novo prihajajočem otroku. Čustveno in težko. Kako izbrati ime, ki bo pustilo pečat? Kako izbrati ime s pomenom? Težko pa vendar nam je uspelo.

Le kdo se iz svoje mladosti ne spomni žitnih polj in travnikov polnih makovih cvetov.

Spomnijo se jih tudi naši stanovalci, stanovalci DEOS-ovih domov. Spomin na rdeče cvetove, spomin na brezskrbno tekanje bosih nog naokrog … Spominov dovolj za cel svet. Tako smo začeli raziskovati ta čudoviti rdeči cvet in odkrili različne pomene.

V starem Egiptu je bil mak simbol mladosti, v perzijski kulturi simbol sreče, veselja. Menimo, da bo tudi naš Makov svet postal simbol, simbol sreče in veselja, simbol prijetnega in kakovostnega bivanja osebam z demenco.

Kakšna je arhitekturna zasnova in kako je center prilagojen osebam z demenco?

Makov svet je zasnovan tako, da omogoča zasebnost in družabnost.

Zasnovan je po najnovejših smernicah za delo z osebami z demenco. Sledili smo veljavnim normativom na področju institucionalnega varstva starejših, razvoju in dobrim praksam v Sloveniji in po svetu.

Arhitekturna zasnova omogoča povezanost enot in zagotovitev samostojnosti vsake izmed njih. Vsaka gospodinjska skupina ima tako možnost vključitve v individualno delo v okviru svoje enote in skupinskega dela v okviru skupnih prostorov.

Makov svet je s skrbno izbiro materialov, barv in opreme v celoti prilagojen osebam z demenco. Arhitekturna zasnova omogoča bivanje oseb z demenco v eni etaži, brez stopnic, pragov in drugih ovir, ki bi onemogočale gibanje osebam. Vse gospodinjske enote imajo neposreden dostop do dveh terapevtskih vrtov v površini preko 1.300 m2, tako iz bivalnih prostorov (sob) kot iz prostorov etaže.

Izhodi na terapevtski vrt imajo minimalni prag, zaradi česar je samostojen izhod mogoč tudi s pripomočki za hojo in invalidskimi vozički. V bivalnih prostorih in večnamenskih prostorih je zaradi velikih oken in vrat dovolj naravne svetlobe, ki je pomembna za samo dobro počutje, kot tudi izvajanje aktivnosti pri naravni svetlobi.

Osebam z demenco in nasploh starejšim je pomembno, da imajo dovolj svetlobe takrat, ko so aktivni in manj, ko niso. Nekaj svetlobe je pomembne tudi ponoči. Zato so na hodnik nameščeni senzorji gibanja, ki ob gibanju ponoči usmerijo nežno svetlo svetlobo, tako, da stanovalcem omogoči varno gibanje in hkrati ne povzroča prevelikega stimulansa. Poleg dnevne svetlobe je ključna tudi izbira umetna svetlobe. Ta je izbrana tako, da se bo prilagajala naravni svetlobi in času dneva.

Z modernim sistemom, ki omogoča reguliranje svetlobe, bomo zagotovili ročno in/ali avtomatsko spreminjanje jakosti in barve svetlobe. Svetloba bo tako močnejša zjutraj, proti večeru pa se svetloba zmanjša. Pri izbiri materialov smo bili pozorni tudi na ustrezne vzorce, barve in mehkobo/trdoto.

Iz koliko enot je sestavljen objekt in kako se bodo enote povezovale med seboj?

Makov svet ima štiri gospodinjske enote, v kateri bo 12 stanovalcev.

Vsaka enota ima svoj večnamenski prostor, čajno kuhinjo s shrambo ter izhod na terapevtski vrt. Enote so razporejene okoli dveh terapevtskih vrtov in povezane z osrednjo točko, v kateri je večnamenski prostor in senzorna soba. Vsaka soba ima lasten izhod na terapevtski vrt, ki je prilagojen osebam z demenco.

Arhitekturna zasnova Makovega sveta, kjer so enote pozicionirane okrog dveh terapevtskih vrtov, tako omogoča, da so gospodinjske enote samostojne in hkrati povezane z drugimi enotami. Ureditev posamezne gospodinjske enote omogoča izvajanje aktivnosti prilagojene manjši skupini, večnamenski prostori in vrtova pa omogočata skupne aktivnosti s stanovalci drugih gospodinjskih enot.

Enote so preko “krožne” poti hodnikov povezane med seboj.

Koliko namestitev omogoča center Makov svet?

V Makovem svetu bo nameščenih 48 oseb v okviru štirih gospodinjskih skupin. Prve stanovalce bomo sprejeli v začetku julija 2021.

Bo v centru prisotno stalno osebje?

Na varovanih enota DEOS Centrov zaradi posebnosti delovnega procesa težimo k stalnemu osebju. Stalnost osebja na posamezni gospodinjski enoti omogoča dobro poznavanje posameznikov in hkrati izboljša možnosti spodbujanja posameznika k vključevanju v različne aktivnosti.

Programska vsebina centra bo temeljila na spodbujanju posameznika in ne na njegovem omejevanju. Lahko poveste kaj več?

Makov svet je arhitekturno zasnovan tako, da omogoča vrsto aktivnosti, tako v terapevtskem vrtu, večnamenskem prostoru, senzorni sobi in na samih enotah.

Program dela z osebami z demenco je v prvi vrsti oblikovan tako, da vzpodbuja posameznika k ohranjanju temeljnih življenjskih aktivnosti in k spodbujanju k aktivnostmi, ki oblikujejo nova področja za krepitev čutov vida, sluha, tipa, vonja in okusa. Manjše gospodinjske skupnosti predstavljajo malo večjo družino, v kateri se družinske člane vzpodbuja k sodelovanju. V okviru gospodinjskih enot bo delo temeljilo na konceptu normalizacije. Osebe z demenco so ob pravilni vzpodbudi sposobne postoriti še veliko, npr. pripraviti pogrinjke za obroke, pripraviti napitke za vrtno čajanko.

Za osebe z demenco je pomembno, da imajo stik z okoljem, naravo in družbo. Aktivnosti v Makovem svetu bodo vključevale tudi inkluzijo, povezanost oseb z demenco z ostalimi stanovalci Centra starejših Gornji Grad.

V preteklosti se je kot primer dobre prakse že izkazalo sodelovanje pri kuharskih uricah, kjer so stanovalke stanovanjskega dela Centra kuhale z osebami z demenco. Zaradi pozitivnih učinkov na vključene v aktivnost, smo se odločili, da bomo s prakso nadaljevali.

V kombinaciji s skrbno oblikovanimi vrtovi, skupnimi prostori in opremo le-teh ter z dobro načrtovanimi koncepti dela (psihosocialni koncept dela z uvedbo normalizacije v sklopu gospodinjskih enot, terapevtske in senzorične delavnice, ipd.), bo Makov svet kot celota pomemben element za izboljšanje počutja stanovalcev.

Na kakšen način boste ustvarili okolje, ki bo vplivalo na večjo mobilnost, orientacijo v prostoru in krepitev aktivnosti oseb z demenco?

Arhitektura Makovega sveta omogoča samostojnost tudi pri mobilnosti. Eno etažna zasnova objekta, prost dostop do zelenih površin iz vsake sobe, tekoči prehodi med enotami objekta omogočajo gibanje v prostoru.

Uporabljeni talni materiali so izbrani in položeni skrbno. Nivo tal je povsod enak, zaradi česar ni dodatnih ovir, ki bi onemogočale mobilnost stanovalcev. Izhodi na terapevtska vrtova so oblikovani z minimalnim pragom s klančino, ki tako omogoči samostojno gibanje tudi osebam na invalidskih vozičkih.

Vrtova pa sta pregledna, ravna in prilagojena invalidskim vozičkom. Vse poti so široke 2 m. Prilagoditev površin, ki so brez ovir, stopnic ipd. smo zagotovili boljšo pretočnost in lažje gibanje.

Krožna pot celotnega Makovega sveta in terapevtskih vrtov omogoča lažjo orientacijo stanovalcem. Za boljšo orientacijo bo skrbela tako dobra znakovna podpora (napisi prostorov opremljeni s simboli – piktogrami), poimenovanje enot, senzorne sobe, večnamenskega prostora in vrtov, usmeritvene table ter aktivnosti usmerjenje v učenje zavedanja obsežnosti prostora.

Usmerjevale table so prilagojene osebam z demenco tako, da so opremljene s kontrastnimi barvami in piktogrami ter pozicionirane na lokacijah, kjer je pomembno, da osebe pravilno usmerimo in tako omogočimo lažjo orientacijo. Pri izbiri usmerjevalnih tabel smo bili pozorni tudi na to, da teh tabel ni preveč. Preveč tabel bi osebe samo dodatno vznemirilo in zmedlo. Table bodo postavljene skladno s priporočili in primeri dobre prakse iz tujine, v višini vidnega polja oseb z demenco (1,4 m). Na tej višini bodo postavljene tudi table z označbo sobe, ki bodo vsebovale osebno identifikacijsko noto posameznika.

Osebam z demenco je potrebno urediti tudi prijazen in jasen dostop do njihovih sob. Zato smo oblikovali posebne table, kjer bomo lahko vsakemu posamezniku oblikovali lasten identifikacijski znak. Znak, ki bo stanovalcem omogočil lažjo identifikacijo sobe in lažjo orientacijo. K izbiri le-tega bodo pripomogli tako stanovalci kot svojci, ki v okviru dobro izdelanih procesov delovanje varovane enote družbe DEOS izdelajo življenjsko zgodbo.

Življenjska zgodba posameznika je tudi dobra popotnica za izbiro primernih programov in aktivnosti.

S skrbno ureditvijo bivalnih prostorov, skupnih prostorov etaže in zelenih površin smo zasnovali okolje, ki bo stimuliralo delovanje vseh čutil ter pripomoglo k razvoju in ohranitvi orientacije in gibalnih sposobnosti stanovalcev. V kombinaciji z načrtovanimi koncepti dela (vključevanje stanovalcev v vsakodnevne aktivnosti, aktivnosti delovne terapije, senzorične delavnice, aktivnosti v terapevtskih vrtovih itd.) bo zasnovana rešitev pomemben element pri izboljšanju počutja stanovalcev.

Ali bodo stanovalcem na voljo tudi zelene površine?

Makov svet ima v središču dva terapevtska vrtova, kamor je mogoče priti z vseh strani, nanj gledajo tudi vse sobe. Oba vrtova sta zasnovana specifično za namen potreb oseb z demenco in sorodnimi stanji. Vsebujeta tudi elemente, ki omogočajo izvajanje raznih terapevtskih in telesnih dejavnosti, ki bodo pripomogle h krepitvi in ohranitvi kognitivnih in fizičnih sposobnosti stanovalcev.

Vrtova predstavljata s skrbno izbranimi elementi okolje, ki bo stimuliralo delovanje vseh čutil. Vrtova sta pregledna, lahko prehodna, zasajena z zelenjem, ki stanovalcem v varnem okolju omogočata pozitivne občutke in zmanjšujeta negativne. Vrtova imata dovolj široko krožno pot iz tartana, ki je prijeten za hojo in zaradi nedrsečem, mehkejše podlage, blaži morebitne padce. Krožno urejene široke poti, jasna zasnova omogočata lažjo orientacijo stanovalcev. Velik pomen za orientacijo ima tudi izbira kontrastnih barv, ki omogočajo lažje zaznavanje poti in drugih elementov vrta. Vrt je razdeljen na 4 dele, ki skupaj tvorijo celoto.

Vrtova vsebujeta številne terapevtske elemente, kjer bo mogoče uživati v vrtnarjenju na prilagojenih visokih gredah, se sproščati ob prijetnem zvoku vode iz fontane, sedeti v senci na lesenih klopeh in uživati v dišečih nasadih. Zasajena območja tako ponujajo pomemben stik z zunanjim okoljem, stik z naravo in živalmi.

Cvetlični vrtovi omogočajo stimulacijo vonja in vida ter izvajanje različnih delavnic (hortikularna terapija, aromaterapija itd.).

Ste v centru Makov svet uporabili drugačno opremo notranjih prostorov? Kako je notranja oprema prilagojena osebam z demenco?

Pri izbiri notranje opreme smo se osredotočili na izbiro opreme, ki je specifično prilagojena potrebam oseb z demenco. Izbrali smo opremo, ki je zaobljenih oblik, nedrsečih površin, kontrastnih barv. Vsa oprema spodbuja občutke domačnosti.

Vsaka soba je, poleg postelje, opremljena z zadostnim prostorom za shranjevanje in obešanje, hladilnikom, delovno in sedalno površino ter dekorativnim materialom. Pohištvo je stabilno, zaobljenih oblik in dobro pričvrščeno. Omare so opremljene z večjimi zaobljenimi ročaji, ki osebam z demenco omogočajo lažjo zaznavanje in rokovanje z njim. V sobah je poskrbljeno tudi za vizualizacijo prostora, in sicer s primernimi kontrastnimi barvami pohištva in sten ter dekorativnega materiala.

Pogled iz sobe, usmerjen na terapevtski vrt, posameznika kar vabi na zelene površine. Z izbiro opreme v sobah in dnevni sobi enot smo poskrbeli za prijetno vzdušje, domačnost tudi z zelenimi elementi, lončnicami. Vsaka oseba bo lahko v svoji sobi pustila svoj pečat in v pripravljene okvire namestila sebi ljube slike, fotografije. Vsaka soba je opremljena pregledno in dovršeno tako, da omogoča posamezniku lažjo orientacijo v prostoru.

Uporabljeni materiali na tleh so nedrseči in brez dodatnih ovir.

Notranja oprema je tako skrbno izbrana in izdelana po meri starostnika. Pohištvo je zaobljenih oblik, s čimer lahko poskrbimo za varnost oseb, kontrastnih in naravnih barv, s čimer poskrbimo za vizualizacijo prostora. V Centru so nameščene enotne nedrseče talne obloge brez kontrastnih prehodov, sobe imajo nameščene avtomatska zunanja senčila, ki omogočajo popolno zatemnitev. Hodniki so svetli, opremljeni z zaobljenimi trdnimi ročaji za oprijem in s svetili na senzor.

Kako bo v centru poskrbljeno za varnost oseb z demenco (padci, tavanje, poškodbe)?

Notranja oprema in oprema vrtov je prilagojena tako, da blaži posledice padcev. Tla med sobami in hodnikom nimajo prehoda, po tleh ni nameščenih preprog, prav tako ne stopnic in pragov. Vse to zmanjšuje padce zaradi spotikanja oseb.

Podlaga krožnih poti na zunanjih površinah je iz mehkega tartana, ki v primeru padca blaži njegove posledice. Posledice padcev zmanjšujejo tudi zaobljene površine pohištva, ograj. Na blaženje padcev, minimaliziranje poškodb po padcih vpliva tudi izbira barv zidov, pohodnih površin, pohištva in ograj.

Zaradi dobro izbirane palete pastelnih barv in kontrasta napram barvi naravnih materialov (lesene površine) je orientacija in vizualizacija prostora stanovalcem čim lažja.

Tavanje je del demence. Zaradi arhitekturne zasnove Makovega sveta bo le-to minimalizirano in osredotočeno na posamezno enoto. Pred vhodom v vsako sobo bo prostor za osebno identikacijsko noto posameznika, prostor, kamor bomo lahko vstavili podobo predmeta, osebe, živali, ki je za posameznika pomembna in ki mu bo pomagala pri identifikaciji njegove sobe. K izbiri le-tega bodo pripomogli tako stanovalci kot svojci, ki v okviru dobro izdelanih procesov delovanje varovane enote družbe DEOS izdelajo življenjsko zgodbo. Življenjska zgodba je tudi odličen pripomoček za nadaljnje delo in spodbujanje posameznika.

Krožna pot celotnega Makovega sveta in terapevtskih vrtov, znakovna podpora (napisi prostorov opremljeni s simboli – piktogrami), poimenovanje enot, senzorne sobe, večnamenskega prostora in vrtov, usmeritvene table ter aktivnosti usmerjenje v učenje zavedanja obsežnosti prostora. V vsakem primeru bo potrebno vsakega stanovalca obravnavati individualno in preko poznavanja njegovih težav ugotoviti najprimernejši način zmanjševanja tavanja.

Na voljo bo tudi senzorna soba. Kako bo soba opremljena in kakšne imate izkušnje z uporabo senzornih sob pri osebah z demenco?

Pomemben element Makovega sveta bo predstavljala tudi senzorična soba, ki bo sledila “Snoezelen” konceptu.

Gre za multisenzorni stimulacijski pristop, ki temelji na čutnem zaznavanju v prijetnem in udobnem okolju ter zajema široka področja senzorike preko čutil (vid, sluh, tip, vonj in okus). Posameznik je v svojem življenju odvisen od dražljajev. Dražljaje preko senzornega sistema sprejmemo in obdelamo. Koncept ponuja izbor primarnih občutkov s pomočjo svetlobe, zvoka, dotika, vonja in okusa.

Senzorna soba je obkrožena z zunanjima terapevtskima vrtovoma.

Ločena je od ostalih enot in od zunanjih motečih dejavnikov. S posebno opremo za vzpodbujanje ravni delovanja čutil vida, sluha, vonja bomo ustvarili posebno okolje. Prostor, ki s pomočjo različnih pripomočkov, spodbuja raziskovanje čutil ter spodbuja občutje ugodja, pomirjenosti, sprostitve. Vse to pomaga k boljšemu počutju stanovalcev, krepitvi kognitivnih funkcij, povečuje motivacijo in krepi senzorne poti uporabnikov.

Ključni elementi senzorne sobe bodo temeljili na zagotavljanju celostne čutne izkušnje v miru. Glasbeni pripomočki, glasbeni stolp, termične barve, aromaterapija, pripomočki za taktilnost, stolp s spreminjajočimi barvami bodo ustvarili priložnost za drugačno izkušnjo posameznika, povečanje ali zmanjševanje stimulacije ter hkrati pomirjajoče okolje.

Pri delu bomo upoštevali osnovna načela postopne stimulacije čutov, prijetnosti čutov, stopnjevanje obsega in intenzivnosti dražljajev, postopno zmanjševanje dražljajev pred zaključkom aktivnosti. Aktivnost bo prilagojena posameznikovim željam in potrebam, ki jih bomo skupaj s stanovalci in svojci odkrivali preko življenjske zgodbe posameznika ter spoznavanjem posameznika preko drugih aktivnosti.

V DEOS Centrih se v okviru svojega dela že izvajamo aktivnosti spodbujanja čutil, ki zaradi starosti in demence pričnejo pešati. Z različnimi aktivnostmi na področju slušnih dražljajev, pri tem imamo v mislih različne glasbene aktivnosti, raziskovanjem različnih površin, aromaterapijo skrbimo za aktivacijo čutil. S senzorno sobo v Makovem svetu pa bomo dosegli višjo raven, saj bomo lahko v istem prostoru stimulirali več čutov in pri tem zagotovili pomirjajoč učinek.

Kje lahko zainteresirani pridobijo več informacij o centru Makov svet?

Novi moderni center za osebe z demenco Makov svet odpira svoja vrata s 1.7.2021. Za več informacij o centru ter o postopku vključitve nas kontaktirajte na elektronski naslov info@deos.si oz. na telefonsko številko 080 27 37.

Avtor : eDemenca