Osebe z demenco potrebujejo drugačen, inovativen pristop pri delu in komuniciranju z njimi. Od svojcev, negovalcev, strokovnih delavcev in animatorjev, zahtevajo veliko fleksibilnosti, prilagajanja, potrpežljivosti in vzpodbude, da ostanejo še naprej aktivni v svojem vsakdanu.

Aktivnost pa ustvarja vez med vami in osebo z demenco, spodbuja komunikacijo in ustvarja občutek sprejetosti in varnosti. Preizkusite nove in različne aktivnosti, ter skupaj z dementno osebo poiščite tisto v kateri bo starostnik užival in kvalitetno preživljal svoj in vaš prosti čas.

Tokrat smo se pogovarjali z dipl. soc. geront. Apolonijo Rajh, ustanoviteljico programa GERON XYZ, ki se ukvarja z izobraževanjem starejših in izdelavo didaktičnih pripomočkov za spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco.

 

Ali lahko predstavite program GERON X-Y-Z? Zakaj takšno ime?

Program GERON X-Y-Z zagovarja teorijo dejavnosti, ki razlaga, da je aktivnost bolj dobrodošla od neaktivnosti, saj izboljšuje počutje na več nivojih. To teorijo je razvil fizik, gerontolog, strokovnjak za staranje, Robert Havighurst, v prvi polovici prejšnjega stoletja.

Program GERON X-Y-Z je namenjen  starejši, še zmeraj aktivni populaciji in vsem, ki se na starost želijo dobro pripraviti. Posebej pa je naš program namenjen osebam, ki se že spopadajo s pojavom demence, ter njihovim svojcem.

Ime GERON je grška beseda, ki pomeni “star človek” (generacija veteranov in baby boom generacija), X-Y-Z so vse naslednje generacije, pomembnosti povezave med vsemi generacijami pa se danes premalo zavedamo.

Iz besede GERON je nastala tudi izpeljanka za gerontologijo. Veda, ki z biološkega in sociološkega vidika raziskuje staranje.

Imate čudovite izdelke, pripomočke za pomoč pri delu z osebami z demenco. Ali jih lahko predstavite?

S strokovnim znanjem in izkušnjami na osnovi opazovanja potreb osebe z demenco v različnih stadijih, smo oblikovali  izdelke za aktivno preživljanje prostega časa oseb z demenco ter za preventivne aktivnosti. Izdelki so narejeni iz naravnih materialov, so mehki in zato nudijo uporabnikom občutek topline in varnosti.

Izdelki so izključno ročna dela, enostavni za uporabo in vzdrževanje. Uporabniki jih z veseljem sprejmejo in se na njih navežejo.

Pripomočki so razdeljeni na tri stopnje demence. Kako se razlikujejo njihove lastnosti?

Naši pripomočki pomagajo osebam z demenco v različnih fazah ohranjati sposobnost komunikacije, spomina in gibljivosti.

Pri zgodnji fazi demence je značilna delna izguba spomina, zlasti za novejše dogodke, pojavijo se težave pri iskanju stvari, oslabi presoja in pozornost. V tej fazi priporočamo naše izdelke za prostočasne aktivnosti, ki predvsem spodbujajo in krepijo spomin in celotno kognitivno funkcijo. Priporočamo izdelke kot so Usmerjevalec možganov, tangram, sestavljanka iz blazinic, kocka sestavljanka.

Pri srednji fazi demence je značilno poslabšanje težav s spominom, logiko, govorom in pobudami. V tej fazi priporočamo izdelke za krepitev pozornosti, zmanjšanje manjših napetosti ter za spodbujanje senzorične in kognitivne stimulacije. Priporočamo izdelke kot so spominske kocke, žoge Montessori in zvezda, ter terapevtska blazinica. Z uporabo teh izdelkov se sprošča občutek osebne zmožnosti in dobrega razpoloženja.

Za pozno fazo demence je značilna skoraj popolna izguba spomina. Pozornost jim vzbudimo z glasbo, z znanim vonjem in dotikom. Zato se je potrebno osredotočiti na senzorično, zlasti na taktilno stimulacijo. Ker v tej fazi drastično upadajo komunikacijske sposobnosti, bodimo pozorni na nasmeh ali nenavaden gib telesa, ki kaže na zadovoljstvo in užitek osebe z demenco. Priporočamo izdelke kot so muf in terapevtska odeja. Z uporabo teh izdelkov spodbujamo vizualno in otipno stimulacijo, usmerjamo pozornost in energijo na delo z rokami, dotik pa nudi sprostitev in umirjanje osebe z demenco.

Uporabljate metodo Montessori, ki se v večini uporablja pri delu z mlajšimi. Kako se obnese pri starejših osebah?

Pri metodi Montessori je poudarek na razvoju finih motoričnih veščin in koncentracije ter gradnji samozavesti. Pri tem je potrebno vsako osebo obravnavati kot celoto. Vsi vidiki posameznika, kot so fizični, čustveni, kognitivni, družabni, duhovni in estetski, so enako pomembni, ne glede na interes ali potrebo.

Pri mlajših se metoda uporablja pri prilagajanju učne izkušnje glede na razvojno raven, pri starejših pa so pomembne dejavnosti, ki spodbujajo veščine in sposobnosti, ki jih posamezniki še obvladajo, vendar jih ob izgubi spomina zaradi demence ne znajo uporabiti. S to metodo pripomoremo k ponovni vzpostavitvi spretnosti in veščin, ki so jih nekoč že izvajali ter h krepitvi spomina posameznika.

Vse aktivnosti, ki pripomorejo k temu, da se oseba z demenco ne dolgočasi, medtem ko cele ure sedi v brezdelju, bodo dale prav tej osebi občutek pomembnosti, dostojanstva in ponosa, ob tem pa bodo izžarevale srečo in zadovoljstvo.

Kakšni so odzivi oseb z demenco pri uporabi vaših pripomočkov? Kateri izdelek je še posebej dobro sprejet med uporabniki?

Kot že omenjeno, so naši izdelki mehki, prijetni na otip, so pa tudi pisanih barv, zato jih uporabniki z zanimanjem sprejmejo si jih ogledujejo, tipajo in seveda z veseljem uporabijo za aktivnosti.

Tako, kot je vsaka oseba drugačna in potrebuje svojevrsten pristop, tako so tudi izdelki različni in vsak posameznik jih drugače sprejme. Morda bi izpostavila terapevtsko lutko, na katero so se osebe z demenco zelo nežno odzvale, ko smo jo predstavili na delavnici.

Ali se pripomočke lahko uporablja tudi v domačem okolju? Jih lahko kupijo tudi svojci oseb z demenco za uporabo doma?

Zaželeno je, da se pripomočki uporabljajo tudi v domačem okolju, saj z njimi motiviramo osebe z demenco k aktivnostim, kadar jih moramo za kratek čas pustiti same ali kadar nimamo časa, ker smo zaposleni z gospodinjskimi opravili ali drugimi obveznostmi. V aktivnosti z našimi pripomočki se lahko vključi tudi cela družina (na primer sestavljanje blazinic, aktivnosti s terapevtskimi žogami, aktivnost z namiznim kegljanjem). Ob tem se bo oseba z demenco počutila srečno in sprejeto.

Za dodatne informacije glede nakupa izdelkov smo dosegljivi prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni na naši spletni strani.

Izvajate tudi različne delavnice, katere in kje? Komu so namenjene? So brezplačne?

Da, izvajamo tudi različne delavnice, ki so namenjene preventivi oseb z demenco in starejšim, ki so še zmeraj aktivni. Na delavnicah veliko govorimo o prehrani, saj je za dobro možgansko kondicijo potrebno tudi ravnovesje v želodcu in črevesju. Z gibalnimi vajami vzdržujemo kognitivne zmožnosti in fizično moč. Z izvajanjem kognitivnih vaj pa spodbujamo in krepimo spomin, zbranost, pozornost, motoriko in ustvarjalnost.

Delavnice izvajamo v domovih za starejše občane, v društvih upokojencev in po različnih četrtnih skupnostih v občini. Prilagojene so strukturi in zmožnostim posameznikov v skupinah. Prva predstavitvena delavnica je vedno zastonj, vse naslednje so plačljive.

Zakaj menite, da je aktivno preživljanje prostega časa za osebe z demenco tako pomembno?

S prostočasnimi aktivnostmi zaviramo ali zmanjšamo tveganje za napredovanje bolezni. Osebe motiviramo k različnim dejavnostmi, ki jim dajo občutek uspešnosti, zadovoljstva in sprejetosti. Kadar izvajamo aktivnosti z njimi, pa jim omogočamo komunikacijo in socializacijo.

 

Dipl. soc. geront. Apolonija Rajh je izdala zbirko vaj; Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1, po dolgoletnih izkušnjah pri individualnem in skupinskem delu s starostniki in osebami s kognitivnimi motnjami.

Avtor : eDemenca