Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1

15,99

Zbirka vaj je nastala po avtoričinih dolgoletnih izkušnjah pri individualnem in skupinskem delu s starostniki in osebami s kognitivnimi motnjami.

 

Tipi vaj:

  • Miselne vaje z asociacijami, ugankami in matematičnimi nalogami
  • Krepitev spomina, pozornosti orientacije, z vajami za pisanje ter prepoznavanje likov in iskanje napak na slikah
  • Vaje za vidno-prostorske funkcije s prerisovanjem likov in prepoznavanjem ure
  • Vaje za fino motoriko in grafomotoriko z risanjem vzorcev, prerisovanjem in barvanjem

 

Način reševanja in stopnja zahtevnosti:

  • Vaje je priporočljivo ob zmerni aktivnosti reševati 2-3-krat na teden po 30 minut
  • Delovi zvezek lahko rešujete samostojno, skupinsko delo pa omogoča še dodatne možnosti uporabe, predvsem pri komunikaciji z ostalimi člani družine
  • Vsak sklop vsebuje različne vaje, v katerih vsak najde kaj primernega zase, ne glede na stopnjo kognitivne kondicije

 

Obseg: 88 strani
Založba: Založba Geron XYZ, s.p.
Cena vključuje DDV

Ni na zalogi

Kategorija:

Opis

Osnovno vodilo delovnega zvezka je miselna aktivnost, s katero dosežemo vsesplošno boljše delovanje kognitivnih zmogljivosti posameznika.

 

Vaje so zasnovane tako, da lahko z različnimi znanji ali veščinami iščemo poti in strategije za reševanje, ki jih pozneje podzavestno prenašamo v reševanje problemov v vsakdanjem življenju.

 

Naloge v delovnem zvezku so raznolike in zanimive, spodbujajo radovednost in željo po učenju. Namen delovnega zvezka je pomniti, pridobiti, prepoznati in priklicati ustrezno znanje ali veščino iz dolgoročnega spomina.

 

Pri razlagi in rešitvah nalog pomagajo ilustracije in slikovno gradivo, ki razbija monotonost besedila. Uporabniku pomagajo razumeti besedilo hkrati pa ga spodbudijo k razmišljanju.

 

Preverite svoje kognitivne sposobnosti in poskrbite za razgiban miselni trening z vajami za urjenje spomina, krepitev zbranosti, mišljenja, orientacije, sproščanje mišičnih napetosti in sprostitev oči že danes!

 

O avtorici

Apolonija Rajh, dipl. soc. geront. (VS)

 

Gerontologija je veda, ki raziskuje vse vidike staranja pri normalnem poteku staranja ali pri staranju, ki ga spremljajo s starostjo povezane bolezni. Vključuje preučevanje posledic staranja ter raziskuje različne možnosti in izvedbe kvalitetnega staranja. To so osnove, ki jo usmerjajo, pri njenem delu.

 

Posebno pozornost namenja osebam z demenco. Da bi se jim lahko približala in raziskovala njihovo življenje, je opravila kvalifikacijo za socialno oskrbovalko in v praksi izkusila delo v domu upokojencev, na centru za socialno delo in pri uporabnikih na domu.

 

O knjigi

Na začetku vsakega poglavja boste našli uporabne nasvete, kako pričeti z reševanjem in čemu so tipi vaj namenjeni.

 

Na spletni strani (povezava dodana v delovnem zvezku) pa si uporabnik brezplačno prenese dodatno gradivo – zvočne posnetke slušnih vaj ter dodatne naloge, ki jih avtorica nenehno dopolnjuje.