Zaradi staranja prebivalstva tudi v Sloveniji narašča število starejših oseb, ki doživljajo spoznavne, miselne in vedenjske (kognitivne) spremembe v možganih. Najpogosteje postavljena je diagnoza Alzheimerjeve demence. Simptomi, ki prizadenejo osebe z demenco, ustvarjajo velik izziv za medicino, zdravstveno varstvo in ustvarjajo socialne stiske, predvsem za družino in skrbnike dementne osebe.

Potrebe oseb z demenco so odvisne od stopnje bolezni. Večkrat se dogaja, da sam kognitivni upad pri osebi ni odkrit in ozaveščen dovolj zgodaj. Zaradi česar oseba ne dobi ustrezne diagnoze  in se zanjo ne poskrbi bolezni primerno. Svojci ter skrbniki pogosto nimajo povratne informacije glede sprememb pri starostniku, s čimer se ne zagotavlja varnega okolja za osebe z demenco in ne poskrbi za kakovostno staranje v lastnem domačem okolju.

Pogovarjali smo se z direktorico Zavoda IZRIIS, mag. Nejo Samar Brenčič, vodjo projekta IONIS v Sloveniji, ki nam je predstavila nov projekt na področju vključevanja tehnologije pri skrbi za osebe z demenco v njihovem domačem okolju. 

 

Za začetek če lahko malo poveste o sebi, Zavodu IZRIIS?

Zavod IZRIIS že 15 let deluje na področju varovanja in krepitve zdravja, tako za starejše kot tudi za mlade in družine. Sodelujemo z občinami, šolami, vrtci kot tudi z raziskovalnimi in akademskimi inštitucijami ter uporabniškimi organizacijami, kot so Društvo Spominčica in Inštitut Antona Trstenjaka. Vodimo družinski center, programe za krepitev zdravja mladih, predvsem pa se zavzemamo za zdravo in sodelujočo družbo.

Kako sami gledate na problematiko staranja, oseb z demenco v Sloveniji?

V Sloveniji se dogaja kar nekaj dobrih aktivnosti za osebe z demenco in njihove svojce. Predvsem v smislu druženja in osveščanja ljudi o demenci tako, da razumevanje bolezni narašča. V IZRIISu želimo s projektom IONIS tudi omogočiti ozaveščanje, prepoznavanje zgodnjih znakov, informiranje oseb, bolnikov in svojcev ter prispevati nove tehnološke rešitve, ki so nujne za prihodnost na tem področju.

Prav tako želimo zmanjšati stigmo bolezni ter ponuditi možnosti za nove rešitve.

Kaj je vsebina, cilj projekta IONIS?

IONIS je angleška kratica za projekt, ki združuje tehnologije in storitve za ljudi, ki trpijo zaradi alzheimerjeve bolezni oziroma demence. Predstavlja povezavo med bolnikom, svojci in medicinskim osebjem, ki s pomočjo naprav in tehnologije omogočajo kakovostno življenje osebe z demenco. Vključujejo spletni portal, ki temelji na povezovanju različnih visoko tehnoloških naprav in je uporabniško usmerjen na širok spekter možnih izzivov in rešitev.

Končni uporabniki storitev IONIS so tako primarni kot sekundarni uporabniki.

Primarni končni uporabniki so osebe v začetni fazi demence. Kljub zmanjšanemu spominu in kognitivnih sposobnosti so zmožni izvajati običajne dejavnosti znotraj in zunaj svojega bivalnega okolja. Skupina teh uporabnikov vključuje osebe vseh starosti in ne le starostnike, ki imajo podobne simptome bolezni.

Sekundarni končni uporabniki so negovalci, stokovni delavci in prostovoljci ter svojci, skrbniki oseb z demenco. Ciljna skupina so predvsem osebe, ki v skupnem življenju in vsakodnevno komunikacijo z dementno osebo naletijo na fizične, psihološke ali finančne težave zaradi omejitev v funcionalnosti osebe z demenco.

Kaj bi pomenil razvoj tehnologije IONIS za osebe z demenco? Svojce, skrbnike?

IONIS rešitev lahko nadomesti določene  vsakodnevne funkcije in na prilagojen način podpira osebo z blagimi do zmernimi znaki demence, kot so problem s spominom in upadom razumevanja – duševnega delovanja in pa procesov pridobivanja znanja ter razumevanja. Integriranost tehnologije s storitvami nudi podporo tako negovalcem kot tudi oskrbovancem.

Razvoj sistema podporne storitve za osebe z demenco bo v okviru razvoja sistema za spremljanje in podporo na nivoju širše regije, kot je Evropska skupnost lahko pomembno zmanjšal pojav neenakosti v zdravju in kakovost življenja pri obravnavani skupini oseb.

Tehnologijo IONIS se lahko uporablja tako zunaj v okolju, kot znotraj v prostoru?

Tako je. V prostoru, doma, v hiši se na nemoteč način namesti manjše naprave – kot v pametni hiši naprimer. Te naprave glede na želje uporabnika spremljajo aktivnosti, ki jih uporabnik sam želi oziroma mu pri tem svetujejo svojci in skrbniki ali medicinsko osebje. Prav tako lahko IONIS spremlja uporabnika izven doma, mu pomaga najti pot, pomaga pri nakupih, vožnji in pri drugih vsakodnevnih opravilih ali aktivnostih. Uporabnik lahko poljubno dodaja ali spreminja aktivnosti, naprimer: če potrebuje pomoč pri jemanju tablet ali pri iskanju predmetov. Lahko mu pomaga z opomniki in alarmi.

 

Ali so naprave, ki jih namestite v samo okolje moteče za bivanje?

Naprave so nemoteče, podobno kot imamo v prostorih televizijo, radio ali telefon. Naprave IONIS so zelo majhne ali pa vgrajene, se pravi, da niso vidne. Signali in sporočila ne motijo drugih naprav, samega bivanja oziroma domačih živali.

Kdo so partnerji v projektu IONIS?

Partnerji v Sloveniji so: Društvo Spominčica v tujini pa: Švicarski Eclexys, CITST Romunija, SOFTIC in BZN na Madžarskem, WUT in Geriatrična klinika Warshawa na Poljskem. Podpira nas evropska agencija AAL – Ambient and assisted living preko nacionalnih koordinatorjev.

Kje in kdaj se bo izvajalo testiranje, ter koga vabite, da se odzove na testiranje?

Prvi krog testiranja se je začel 15.09. in se bo nadaljeval do 30.10.2018.

Na testiranje vabimo osebe starejše od 65 let, ki lahko opazijo pri sebi zmanjšane sposobnosti oz. spremembe, ki jih motijo pri vsakodnevnem delovanju ter njihove svojce ali skrbnike.

Ali je testiranje brezplačno? Kakšne so obveznosti sodelujočih prostovoljcev?

Testiranje je brezplačno in anonimno. Prostovoljni udeleženci lahko na katerikoli točki testiranja po svoji volji prekinejo sodelovanje. Udeleženci v zahvalo za sodelovanje prejmejo simbolično nagrado.

Kako lahko z vami stopijo v kontakt osebe, ki se bodo odločile sodelovati z vami v projektu IONIS?

Prosimo, da nas kontaktirate na telefonsko številko: 031 – 691 – 119 ali na email naslov zavod.izriis@gmail.com. Vsakega novega kandidata in svojca oziroma skrbnika bomo z veseljem povabili na kratek intervju, da določimo ustreznost pri nadaljnem testiranju tehnologije. Rada bi poudarila, da je vsak posameznik pomemben pri raziskovanju in testiranju tehnologije, ter razvijanju novih možnosti za kakovostno staranje na lastnem domu.

Že v naprej se vsem prostovoljcem zahvaljujemo za sodelovanje, ki je za nas in bodoče uporabnike storitve zelo dragoceno.

 

Avtor : eDemenca