Likovna terapija in izkustvena delavnica s Spominobarvanko

Apolonija Rajh dipl.soc.geront., je preko izobraževanja iz likovne terapije v izvedbi Psihološkega raziskovalnega inštituta v Kopru pripravila izkustveno delavnico z uporabo Spominobarvanke za starejše.

Omenjeno izobraževanje iz likovne terapije je namenjeno strokovnjakom najrazličnejših strok, ki pri svojem strokovnem delu uporabljajo umetnost ter posameznikom, ki želijo izvedeti več in preizkusiti likovno terapijo v procesu izboljšanja fizičnega, duševnega in psihičnega počutja.

Preko ustvarjalnosti lahko oseba rešuje vprašanja, stiske, razvija in upravlja svoje vedenje, občutke, zmanjšuje stres, izboljša samopodobo in samospoštovanje ter postane čuječa v sedanjem trenutku.

Potek izkustvene delavnice – Spominobarvanka v praksi

Beseda je tekla o likovni terapiji za starejšo populacijo, torej za mlajše upokojence 60+, starejše upokojence 80+ ter za osebe z demenco.

V izkustvenem delu predavanja, je bila vključena pravkar izdana Spominobarvanka avtorice Petre Boh.

S strani udeleženk je bila sprejeta z navdušenjem. Besede: “fantastično, super, zelo dobro, zanimivo …”, so pospremile ilustracije, ki ponazarjajo slovenske običaje, tradicijo ter ljudsko in kulturno izročilo.

Udeleženke so prelistale vse ilustracije v Spominobarvanki, nato si je vsaka izbrala motiv, ki ji je bil blizu. Tako zaradi podobe same ali pa v povezavi s spomini ali naklonjenostjo do bližnjih oseb, na katere so se spomnile zaradi teme ilustracije.

Zaradi lažjega barvanja si je vsaka izbrani motiv iztrgala iz knjige, saj so listi perforirani. Tako so kljub le eni knjigi lahko ustvarjale vse udeleženke.

Izbira in pomen motivov

Motiv božjepotnega znamenja si je izbrala udeleženka, ki se je iz otroštva spominjala svoje poti na hrib, katera je vedno vodila mimo tega znamenja. Na bližnjem travniku je v družbi babice ali tete vedno nabirala rože, ki jih je povezala v šopek in jih potem prislonila ob križ, kadar je šla mimo.

Udeleženka, ki je imela podobno izkušnjo, a ni imela možnosti izbrati istega motiva, saj se vsaka ilustracija ponuja le enkrat, je izbrala motiv božičnega venčka, sestavljenega iz zimskega rastlinja. Z babico sta vedno nabirali cvetje in zelenje in izdelovali prav take venčke. Sama to tradicijo še vedno ohranja.

Cvetje obožuje tudi udeleženka, ki je izbrala motiv spomladanskega cvetja. Celo življenje je povezana z naravo, cvetje vseh letnih časov, pa ji daje obilo pozitivne energije in dobrih misli.

Kostanji in vse ostalo jesensko rastlinje, udeleženko, ki je izbrala jesenski motiv, spominja na sestro, na katero je zelo navezana. Ob pravi priložnosti bo lastnoročno pobarvano ilustracijo, ki jo je barvala z ljubeznijo do sestre, podarila prav njej.

Kozorog, planike, gore, to so lepote, ki jih obožuje mama udeleženke, ki je izbrala prav ta motiv. Nekoč je hrepenela po tem, da bo kot upokojenka hodila v gore, a ji je bolezen to preprečila. Zdaj namesto nje obiskuje gore hčerka in mamo razveseljuje s fotografijami in pripovedovanji o svojih poteh. Tudi ta pobarvanka je namenjena njej.

Velikonočni običaji so prevzeli udeleženko, ki se je odločila za motiv Cvetne nedelje, katerega butaro je živo pisano pobarvala. Spominja jo na rano otroštvo, brezskrbno in prepleteno z raznimi običaji ob spoštovanju marsikaterih takratnih vrednot.

Tudi trgatev z Martinovanjem je ena od tradicionalnih slovenskih opravil in praznovanj. Predvsem na Štajerskem trgatev še vedno skriva ljudsko izročilo, ki ga udeleženka, ki je izbrala ta motiv, ne bo nikoli pozabila, čeprav jo je življenjska pot ponesla daleč od doma. Ob vsakoletnem obujanju teh običajev doživlja veselje, srečo in pozitivno energijo. Tudi motiv, ki ga je izbrala, ji je ob barvanju narisal nasmeh na obraz.

Doprinos likovne terapije

Likovna terapija je vsekakor vključujoča in ustvarjalna, vzbuja mirujoče spomine, občutek miru, užitka in zadovoljstva, spodbuja izmenjavo čustev, izkušenj in potreb.

Primerna je tako za otroke in mladostnike, ker še nimajo dobro razvitih verbalnih zmožnosti za izražanje svojih čustev in stisk kot za starejše osebe, ki zaradi raznih stisk ali bolezni svoja čustva potlačijo.

Še posebej pomembna je likovna terapija pri osebah z demenco, pri katerih se z napredovanjem bolezni verbalne zmožnosti za izražanje čustev zelo spremenijo ali celo izgubijo. Ob primerni podpori in spodbudi lahko preko barvanja prikličemo spomine iz življenja posameznika pred demenco. S tem pa pomagamo tudi povečati kognitivne funkcije na različnih področjih možganov.

Pri osebi z demenco se kmalu pokažejo kognitivne in vedenjske izboljšave, povečanje zaupanja, boljša komunikacija in socialna interakcija. Pri preprostem držanju barvice, svinčnika ali čopiča, si oseba izboljša ali povrne spretnost in natančnost giba rok, s tem si okrepi motorične sposobnosti, posredno pa izboljša funkcionalno gibanje, ravnotežje in koordinacijo.

Aktivno si s tem krepi obseg gibanja mišic in sčasoma lahko te veščine preusmeri v samostojne naloge, kot je oblačenje ali umivanje zob.

Vsa pohvala gre Petri Boh, za tako čudovito idejo, s katero je zbrala paleto ilustracij Andreje Karba, ki predstavljajo slovenske običaje in praznike v različnih letnih časih, ob tem pa se ohranja kulturna dediščina in tradicija.

Spominobarvanka je primerna za vse generacije, mlajše in starejše ob sodelovanju obeh, pa nastaja čarobno vzdušje, ki prepleta “tukaj in zdaj” s preteklostjo.

Besedilo: Apolonija Rajh, dipl. soc. geront. (VS)

Spominobarvanko lahko naročite TUKAJ.

Avtor : eDemenca