Na splošno poznamo štiri faze demence in simptome povezane z razvojem te bolezni. Glede na vrsto demence se simptomi razlikujejo, nekateri pa so si izredno podobni.

Najbolj pogosta simptoma sta izguba spominskih funkcij (predvsem kratkoročni spomin) in izguba praktičnih sposobnosti, kar vodi v postopno izgubo samostojnosti osebe. Simptomi so lahko odvisni tudi od osebnosti osebe, njenega življenjskega sloga, kakovosti družinskih odnosov in duševnega ter fizičnega zdravja.

Demenca se razvija glede na faze in pri vsakem posamezniku napreduje različno hitro. Namen opisa faz je pomagati osebam z demenco in njihovim svojcem razumeti, kaj lahko pričakujejo, ter kako se simptomi spreminjajo in stopnjujejo.

4 Faze demence

ZGODNJA FAZA DEMENCE

Demenca se začne postopoma, počasi, zgodnja faza pogosto mine neopažena, spremembe se pripisujejo staranju, ne posveča se jim veliko pozornosti.

V zgodnji fazi ima lahko oseba nekatere od spodnjih simptomov:

-pozabljivost (kratkoročni spomin)

-izguba občutka za čas (oseba se ne drži dogovorov, zamuja s plačilom položnic)

-izguba motivacije (težave pri vstajanju, opravilih, nakupovanju)

-nezanimanje za hobije (čeprav so osebo včasih izredno veselili)

-brezvoljnost, slaba koncentracija, nezainteresiranost

-zaprtost vase, svoj svet, strahovi, samotarstvo

-govorne težave, iskanje pravih besed, zamenjava besed

-težave pri odločanju

-težave pri računanju, upravljanju z denarjem

-čudno, drugačno vedenje (vedenje, ki ni običajno starim vzorcem vedenja osebe)

-izogibanje družbi, družini

-občutek preobremenjenosti, hitra utrudljivost

-nihanje v razpoloženju, depresivnost.

VMESNA FAZA DEMENCE

Obdobje, ko ima oseba že postavljeno diagnozo demence. Oseba se zaveda, da ji demenca onemogoča vsakodnevno delovanje in samostojno življenje, občutki nemoči. Oseba v tej fazi prične pogosto ponavaljati ista vprašanja. Slabljenje spomina napreduje, povečuje se zmedenost.

V vmesni fazi demence ima lahko oseba nekatere od spodnjih simptomov:

-pozabljivost se stopnjuje (oseba pozabi imena svojcev, prijateljev, nedavne dogodke)

-tavanje, negotovost pri hoji (oseba ne najde poti domov)

-motena orientacija dneva in noči, letnega časa, ure

-težave s spanjem

-opazne govorne težave

-težave pri razumevanju okolice, drugih ljudi, iskanje predmetov, nesamostojnost

-nezmožnost gospodinjskih opravil

-napadalnost, obtoževanje, obramba, razdražljivost

-halucinacije

-osebo je potrebno opomniti na telesne potrebe ( izguba občutka za hranjenje, umivanje…).

POZNA FAZA DEMENCE

Oseba ima v pozni fazi demence hude težave s spominom, postane popolnoma odvisna od pomoči drugih.

V pozni fazi demence ima lahko oseba nekatere od spodnjih simptomov:

-zelo težko sporazumevanje

-redko prepoznajo svojce

-ne razumejo sporočil iz okolice, ne razumejo kaj se dogaja okrog njih

-težave pri hoji

-oseba je popolnoma odvisna od pomoči pri telesni potrebi (hranjenje, umivanje, odvajanje).

ZAKLJUČNA FAZA DEMENCE

Ni popolnoma znano, do kakšne mere je oseba v tej fazi zmožna razumet, kaj se dogaja. Skoraj zagotovo pa čuti bolečino in se ne počuti dobro, če je lačna ali žejna.

V zaključni fazi demence ima lahko oseba nekatere od spodnjih simptomov:

-oseba ne govori in se ne giba

-oteženo požiranje

-popolna telesna oskrba

-pomoč pri hranjenju.

O demenci ne glede na simptome govorimo takrat, ko se napredujoče slabša spomin in intelektualne sposobnosti osebe. Zmanjša se zmožnost sporazumevanja, logičnega mišljenja, orientiranosti v času, prostoru in kraju. Izredno pomemben je naš odnos do osebe z demenco.

V kolikor za osebo z demenco skrbite v domačem okolju poiščite podporo socialnih služb (gospodinjska pomoč, pomoč in nega na domu, patronažno varstvo, naročena pripravljena prehrana). Skrb za osebo z demenco je huda duševna in telesna obremenitev, zato morajo imeti svojci veliko informacij, pomoči in razumevanja. Bolj kot so svojci seznanjeni s potekom bolezni, lažje in boljše lahko skrbijo in razumejo osebo z demenco.

Avatar
Avtor : eDemenca